23. juni 2024

Østbroen og trafikken: Nu med fakta fra Vejdirektoratet

Læserbrevet “Østbroen og trafikken” i Randers Netavis d. 21/10 af byrådsmedlem Henrik Leth (S) giver indtryk af, at Randers Kommunes forvaltning ser skibstrafikken som et stort problem for Østbroen.

Randers Havns årsregnskaber viser, at antallet af anløbne skibe de seneste år har været hhv. 499 (2020), 464 (2019), 499 (2018), 463 (2017), 452 (2016) og 479 (2015) – dvs. på intet tidspunkt over 500 skibe pr. år. Alligevel antager forvaltningen, ifølge Henrik Leth’s læserbrev, at skibstrafikken vil stige med mere end 20%: “Det forventes, at der i årene frem kommer flere anløb, så et rimeligt antal årlige anløb vil være 600, svarende til 1.200 bropassager pr. år”.

Forvaltningen sammenligner med Mariager Fjord: “I Mariager Fjord, som DanPilot bruger som sammenligning, er der ca. 170 anløb af fragtskibe pr. år, altså ca. en tredjedel af trafikken i Randers Fjord.” Sammenligningen synes at skulle anskueliggøre situationen ved klapbroen i Hadsund.

Antallet af passerende erhvervsskibe i Hadsund er dog langt højere. Ifølge officielle tal fra Vejdirektoratet, der ejer og driver Hadsundbroen, passerede der de seneste tre år hhv. 412 (2020), 535 (2019) og 536 (2018) skibe – og der var omkring 1600 broåbninger pr. år i samme periode.

Billedet som tegnes i Henrik Leth’s læserbrev, baseret på oplysningerne fra forvaltningen ved Randers Kommune, er således direkte misvisende i forhold til de faktiske forhold: Hvis man ser bort fra 2020 pga. Covid-19, og sammenligner tallene for 2018-2019, passerede der 11% flere erhvervsskibe i Hadsund end der anløb i Randers!

Det er påfaldende, at de misvisende oplysninger fra forvaltningen, der bruges til at problematisere Østbroen, bringes i Henrik Leth’s læserbrev få uger før KV21.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN