20. juli 2024

Bro forbi

Når Henrik Leth i sit læserbrev “Broen er oppe!” d. 6/11 skriver, at vi fra ØSTBROEN anfægter hans og forvaltningens tal for trafikken på Randers Fjord, er dette faktuelt forkert. 

Mit læserbrev “Østbroen og trafikken: Nu med fakta fra Vejdirektoratet” fra d. 31/10 kan findes via dette link:

https://randers-netavis.dk/oestbroen-og-trafikken-nu-med-fakta-fra-vejdirektoratet/

Det fremgår tydeligt af mit læserbrev, at det er oplysningerne om skibstrafikken i Mariager Fjord, som jeg kommenterer på. Jeg anfægter ikke de faktuelle tal for skibsanløb i Randers Havn, og gengiver faktisk disse direkte i mit læserbrev. 

Mit læserbrev er et vigtigt fakta check i forhold til læserbrevet “Østbroen og trafikken”, som byrådsmedlem Henrik Leth (S) havde i Randers Netavis d. 21/10, hvori udtalelser fra forvaltningen i Randers Kommune til at problematiserer skibstrafikken i forbindelse med en Østbro.

I mit læserbrev reagerede jeg specifikt på følgende udtalelse fra forvaltningen: “I Mariager Fjord, som DanPilot bruger som sammenligning, er der ca. 170 anløb af fragtskibe pr. år, altså ca. en tredjedel af trafikken i Randers Fjord.” 

Sammenligningen synes at skulle anskueliggøre situationen ved klapbroen i Hadsund, og jeg bragte i mit læserbrev de faktuelle tal fra Vejdirektoratet for passager af erhvervsskibe ved Hadsundbroen (hhv. 536 i 2018, 535 i 2019 og 412 i 2020).  

I mit læserbrev dokumenteres det således sort på hvidt, med tal fra Vejdirektoratet, der ejer og driver Hadsundbroen, at trafikken af erhvervsskibe ved Hadsundbroen i 2018-2019 var ca. 11% højere end anløb af erhvervsskibe i Randers Havn. 

Virkeligheden er altså markant anderledes end det misvisende billede Henrik Leth tegner i sit læserbrev d. 21/10. 

At Henrik Leth med tal fra forvaltningen i læserbrevet d. 21/10 forsøger at problematiserer Østbroen kort før KV21 er selvfølgelig en interessant timing, ligesom det er interessant at han i sit læserbrev d. 6/11 forsøger at fordreje den faktuelt forankrede kritik, som vi fra ØSTBROEN har fremført.   

Peter Møller Kjeldsen

Kandidat for ØSTBROEN ved KV21

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN