25. juli 2024

En beslutning om et eventuelt salg af Elnettet i Viborg midtby, skal ske på et oplyst grundlag.

Skrevet af Ulrik Wilbek, Borgmester, Venstre & Peter Juhl, Byrådsmedlem, Det Konservative Folkeparti

Der kunne sidde en enkelt læser med den opfattelse, at de borgerlige partier i Viborg byråd ønsker at sælge elnettet som en del af et ideologisk korstog. Især hvis man læser striben af socialdemokratiske læserbreve om netop dette emne. Det er ingenlunde tilfældet.

Lad os derfor starte et helt andet sted.

Det er vores opfattelse, at et meget bredt udsnit af byrådet har fokus på den grønne omstilling i kommunen. En vigtig og nødvendig omstilling, som uagtet nye teknologier og ændrede vaner, vil koste Viborg kommune penge at gennemføre.

Skal vi så skære i velfærdsydelserne for at finde penge til dette eller hvilke muligheder er der?

Netop ideen om, at indtægten ved et eventuelt salg skal investeres i grønne tiltag – er den mulighed vi har for, at lave massive investeringer uden at skulle skære i budgetterne på skolerne, daginstitutionerne, plejen til de ældre og hjælpen til de svageste.

Det er værd at bemærke at kun et fåtal  af landets 98 kommuner stadig ejer elnettet – det er derfor mere undtagelsen end reglen at kommunen ejer elnettet, efter at elmarkedet blev liberaliseret i 2003. Hensigten med liberaliseringen var at modgå monopoler og sikre forbrugerne lavere priser på baggrund af øget konkurrence og samtidig blev der lagt en indtægtsramme der regulerer hvor effektivt elnettet skal drives. Der stilles høje effektiviseringskrav og laves årlige benchmark, hvorfor mange andre mindre elnetselskaber har valgt fusioner og opkøb for at sikre synergier og stordriftsfordele.

Det er derfor ikke en pludselig indskydelse, at dette kommer på tale. Egentligt er det en naturlig forlængelse af den proces kommunen har været igennem i forhold til ejerskabet af naturgasnettet og senest fjernvarmeproduktionen, der nu er afhændet til forbrugerne.

Når vi så nu taler om Energi Viborg Elnet, er det væsentligt at have for øje, at vi kun taler om Elnettet i den centrale del af Viborg by – i resten af kommunen, ejes elnettet via N1 af det forbrugerejede andelsselskab Norlys.

Det er ikke borgerne i Bjerringbro, Karup, Skals eller andre af kommunens borgere udenfor Viborg by – faktisk er beboerne øst for Houlkærvej og halvdelen af Arnbjerg heller ikke forsynet af kommunens elnet, for slet ikke at nævne hele den nye Taphede bydel.

For os er hensynet til lokale arbejdspladser naturligvis vigtigt. Derfor kan det også læses i referat fra byrådsmødet den 1. september, at der kan stilles krav om at virksomhedsoverdrage medarbejderne og ydermere stille en 24 måneders sikkerhed for deres jobs – og det skal de selvfølgelig have.

Det forekommer jo nærmes bizart, at der bliver malet et billede af, at en eventuel ny ejer ikke vil benytte sig af de yderst kompetente medarbejdere der jo er rygraden i Energi Viborgs selskaber og en eventuel køber vil have både stor gavn af og brug for disse medarbejdere. Skulle en medarbejder ikke ønske at arbejde for den nye ejer, er ledigheden på området så lav, at det synes usandsynligt at man skulle gå ledig mange dage.

Hvem der så reelt er interesserede i at give et bud på elnettet, ved vi af gode grunde ikke. Om det er noget forbrugerejet, lokale, andre forsyningsselskaber eller en helt fjerde vil fremtiden vise – kommunes rådgivere har identificeret minimum 9 potentielle købere, så derfor vil det være at gætte i blinde, at forsøge at sætte navn på.

Derfor er vi trygge ved den beslutning vi tog på byrådsmødet den 1. september, om at få indikative bud fra eventuelle købere. På den måde kan vi få fakta på bordet og træffe beslutninger på et oplyst grundlag og ikke baseret på et skræmmebillede.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN