20. juli 2024

Befordringsfradrag vil understøtte rekruttering og bosættelse i yderkommuner

Det er et kendt problem, at virksomheder i yderkommuner har udfordringer med at få den arbejdskraft der er behov for. Ét af problemerne er ofte, at den medarbejder en given virksomhed, har brug for, er bosiddende i en af de større byer, hvor afstanden og dermed transportudgiften for medarbejderen, bliver en afgørende faktor for, om medarbejderen takker ja til jobbet.

Én af de løsninger vi, i Danmarksdemokraterne foreslår er en forhøjelse af befordringsfradraget.

Helt konkret foreslår vi en forhøjelse med 50%. Det vil sige, at i år 2022 er befordringsfradraget på 2,15 kr. per km. (udover de første 24 km. dagligt). Forhøjelsen vil indebære, at satsen øges til 3,24 kr. per km.

Når kalenderåret skifter og Skatterådet udmelder årets befordringssats, vil denne sats automatisk øges med de 50%.

Forslaget går i al sin enkelthed ud på, at gøre det mere attraktivt at bosætte sig i yderområderne og stadig fastholde sit job i de større byer eller omvendt, altså blive boende i storbyen og takke ja, til et job i en af byerne i udkantsområdet.

Nu vil mange sikkert spørge, hvordan en sådan en øvelse skal finansieres? Her foreslår vi en reduktion af Kulturministeriets budget, som i dag er på 12 milliarder kr. Vi foreslår en besparelse på 6-7 % per år på kulturstøtte, hvilket vil kunne finansiere den samlede omkostning på 800 millioner per år.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN