12. april 2024

Trafikstøjen i Solrød glemmes totalt i S-regeringens infrastrukturplan

Selvom den motorvej, der stryger lige igennem skønne Solrød Kommune, er en af landets absolut mest trafikerede og dermed mest støjplagende veje, er den blevet totalt glemt i den nye infrastrukturplan, som S-regeringen præsenterede torsdag. Og det er for dårligt.

Den socialdemokratiske regering har ellers et erklæret fokus på trafikstøj, men det er altså ikke noget, vi som udgangspunkt kommer til at nyde godt af her i Solrød Kommune langs Køge Bugt-motorvejen, hvor langt over 100.000 biler hvert døgn suser forbi.

Støjforsøg med stærekasser

Regeringen vil derimod afsætte midler til at igangsætte et forsøg med såkaldte støj-stærekasser på Motorring 3 langs København – men altså ikke ‘vores’ motorvej. Pointen er, at forsøget med stærekasserne blandt andet skal måle de støjmæssige udfordringer på motorvejen. 

Regeringen skriver i sit udspil: “Herefter skal der tages stilling til, om tiltaget skal udvides til andre bynære motorveje. Det kan blandt andet være relevant gennem Aalborg, Odense, Nyborg og Hedehusene/Fløng, da der langs disse strækninger er høj støjbelastning kombineret med høj boligtæthed.”

Solrød Kommune bør reagere

Men altså ikke et ord om Solrød eller Køge Bugt-motorvejen. Og det kan jo synes lidt mærkeligt, at vi end ikke er med i måske-puljen – især når flere af de andre ‘konkurrerende’ motorveje allerede har støjskærme, hvilket vi jo ikke har i Solrød.

Nå, men når regeringen ikke kommer til os, så må vi jo komme til den. Derfor synes jeg, at Solrød Kommune skal rette henvendelse til regeringen og bede om at komme med i forsøget, og det vil jeg derfor foreslå på næste byrådsmøde.

Hvis der er opbakning til forslaget i byrådet, og Solrød Byråd retter en officiel henvendelse til regeringen, så får vi i hvert fald svar på, om vi blot er glemt, eller om vi er decideret valgt fra, og så har vi da det at arbejde videre ud fra.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN