30. maj 2024

DET HANDLER OM LEDELSE...

Politik handler dybest set om ledelse. Ledelse handler om at tage ansvar og sætte retning.

Jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg har noget at byde ind med og evnen til at gøre en forskel for vores fællesskab.

Derfor ser jeg det som en forpligtelse, at jeg træder frem, tager ansvar og byder mig til.

En klog mand sagde engang, at politisk engagement handler om at finde det politiske parti man er mindst uenig med – og det er i mit tilfælde det Konservative Folkeparti.

Jeg har ikke brugt min valgkamp på at fremføre partilinien, men derimod de mærkesager som jeg – personligt – føler ansvar for at rette politisk fokus mod.

Jeg er 49 år gammel, gift med Jane og far til tre drenge. Jeg er bosat i Solrød Kommune, hvor jeg – siden 1. januar 2022 – også bestrider en plads som byrådsmedlem i kommunalbestyrelsen.

Jeg er ansat hos Deloitte, med titel af manager, hvorfra jeg yder konsulentbistand til private og offentlige organisationer, som gerne vil organisere sig agilt.

Jeg har tilbragt næsten 25 år i Forsvaret som professionel soldat og officer, hvor jeg blandt andet har været udsendt til internationale operationer i Kroatien, Kosovo og Afghanistan. Jeg stoppede i 2017, men har selvsagt en stor interesse i og veneration for Forsvaret og de mennesker som til dagligt løser opgaven med at forsvare Danmarks grænser og sikkerhedspolitiske interesser.

Politisk brænder jeg især for varetagelsen af vores alle sammens retssikkerhed i den offentlige behandling af vores sager, og det især inden for de områder som varetager støtten til os når vi bliver svage og har brug for hjælp i forbindelse med handicap, alderdom eller nedsat arbejdsduelighed. “Et samfund skal kendes på hvordan det behandler sine svageste“, og i Danmark skal vi være kendt for at de behandles godt!
Derudover har jeg, i kraft af mine mange år som professionel soldat og leder i Forsvaret, også en dyb veneration og interesse i, at varetagelsen af vores lands sikkerhed sker på et sobert og militærfagligt grundlag.

Du skal ikke stemme på mig fordi jeg er konservativ. Du skal stemme på mig fordi du stoler på, at jeg besidder de egenskaber og lever op til de værdier som jeg giver udtryk for at have, og som har præget mit samfundsmæssige og politiske engagement indtil nu.

Jeg er at finde på stemmesedlen i Storkreds Sjælland. Det vil sige at du kan stemme personligt på mig hvis du er bosat i følgende kommuner:

Faxe, Greve, Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lejre, Lolland, Næstved, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød, Sorø, Stevns, og Vordingborg.

https://madssilberg.konservative.dk/min-politik/


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN