21. juli 2024

ANKESTYRELSEN – MERE END EN KLAGEMYNDIGHED

…er titlen på en pjece fra 2020 som Ankestyrelsen opfordrer besøgende på deres hjemmeside til at downloade.

Men den er efterhånden også blevet en ironisk kommentar til styrelsens mangel på handlekraft, i forbindelse med at afdækningen af den kommunale håndtering af det specialiserede socialområde, frembringer det ene horrible brud på borgernes retssikkerhed efter det andet.

For er Ankestyrelsen reelt mere end en klagemyndighed?

På side 20 i pjecen beskrives Tilsynet, i overskrift, som værende en instans der;

sikrer at kommuner og regioner overholder loven”,

hvilket uddybes med sætningen;

Ankestyrelsen styrker tilliden til den offentlige forvaltning ved at føre tilsyn med, at regioner og kommuner overholder loven.

Postulater som må siges at være kraftigt udfordret, i forbindelse med at Reporterne på 24syv har afdækket, at stort set alle kommuner i Danmark ikke overholder lovgivningen ifm. kommunalbestyrelsens ledelsestilsyn med den juridiske kvalitet af sagsbehandlingen på socialområdet – behandlingen af det såkaldte Danmarkskort.

VICEDIREKTØREN
I den forbindelse havde Anna Munch og Peter Marstal fra 24syv, sat vicedirektør i Ankestyrelsen, Jacob Hess, stævne.
Et interview som blev bragt i tirsdags, den 14. marts 2023.

I interviewet bliver Jacob Hess foreholdt, hvorledes Ankestyrelsen har levet op til sin pligt som tilsynsmyndighed, overfor kommunalbestyrelserne ifm. behandlingen af Danmarkskortet.

5 minutter og 5 sekunder inde i udsendelsen udtaler Jacob Hess:
I 2022 har Ankestyrelsen været i gang med en omfattende opfølgning på kommunernes behandling af Danmarkskortet.Alle 98 kommuner har i september fået et brev fra Ankestyrelsen om reglerne om hvordan Danmarkskortet skulle anvendes, og vi har bedt dem om at indsende referater fra kommunalbestyrelsens behandling, og dem er vi ved at gennemgå nu.

Så Ankestyrelsen har siden – i hvert fald siden foråret 2022, været i gang med at planlægge og gennemføre en omfattende tilsynsmæssig opfølgning på alle 98 kommuners behandling af Danmarkskortet.

21 minutter og 26 sekunder inde i udsendelsen udtaler Jacob Hess endvidere:
Vores fornemmeste pligt i Tilsynet, det er at sikre at kommunerne overholder loven, og det vi kan se nu det er, vi har skrevet til dem i september 2022, følger op overfor alle 98 kommuner, og vi kan se at de har behandlet det korrekt i vid udstrækning.

Så det har haft en effekt. De har taget bestik af det vi har skrevet til dem. Skærpelsen – kan man sige – har de hæftet sig ved.

Så det der er Tilsynets formål, det er ikke at give bøder, men det er at sikre overholdelse af lovgivningen, og det tænker vi er tilgodeset med denne her.

22 minutter og 17 sekunder inde i udsendelsen udtaler Jacob Hess endelig:
Altså i forhold til Danmarkskortet, så er det vi kan se, at det har haft en effekt det vi har skrevet til dem i september 2022 og forklaret hvordan loven skal forstås, og fulgt op ved at sige at de skulle sende kommunalbestyrelsesreferaterne ind til os, så vi kunne se at de har behandlet det korrekt og det var behandlet i kommunalbestyrelsen.
Det er tilstrækkeligt i denne her sag til at sikre overholdelse.

EN MERE PRÆCIS UNDERSØGELSE
I al beskedenhed, har jeg jo også foretaget en undersøgelse, hvor jeg ligeledes har gennemgået referater fra kommunalbestyrelsernes behandling af Danmarkskortet i 2022.

Modsat Ankestyrelsen – som stadig er ved at gennemgå dem – så har jeg været ALLE 98 kommuner igennem, og jeg kan se at der er;

  • 6 kommuner som slet ikke har behandlet Danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen.
  • 11 kommuner som har behandlet Danmarkskortet, på et møde i kommunalbestyrelsen, men ikke taget stilling til hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling.
  • 38 kommuner som har behandlet Danmarkskortet, på et møde i kommunalbestyrelsen, taget stilling til hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling, men alene brugt omgørelsesprocenten som grundlag. Hvilket er stik imod den læsevejledning som ministeriet udgav den 21. juni 2022, hvoraf det fremgår, at omgørelsesprocenten ikke kan bruges til; ”at udtale sig om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling.
  • 92 kommuner som har overladt behandlingen af Danmarkskortet til udvalg.

Kriterier, som ALLE, er nævnt i lovtekstens beskrivelse af hvordan Danmarkskortet skal behandles i kommunalbestyrelserne.

Det rejser jo unægtelig nogle spørgsmål, som det kunne være rart at få afklaret:

  • Hvilke kriterier har Ankestyrelsen mon lagt til grund ift. til sin vurdering af kommunalbestyrelsernes lovmedholdelighed ifm. behandlingen af Danmarkskortet i 2022?
  • Hvor mange referater fra kommunalbestyrelsernes behandling har Ankestyrelsen nået at gennemgå op til, Jacob Hess udtalelser om kommunalbestyrelsernes lovmedholdelighed?
  • Helt præcist, hvor mange kommuner drejer det sig om, som ifølge Ankestyrelsens vurdering, behandler Danmarkskortet korrekt, når Jacob Hess udtaler; ”vi kan se at de har behandlet det korrekt i vid udstrækning.”?
  • Og i forlængelse af spørgsmål 3, hvor mange kommuner behandler, ifølge Ankestyrelsens vurdering, så IKKE Danmarkskortet korrekt?

Desuagtet fremstår det som et noget skrøbeligt grundlag vicedirektøren udtaler sig på, og jeg har selvfølgelig sendt spørgsmålene afsted til Ankestyrelsen – med diverse ordførere fra Folketinget som Cc.

FALLIT

De første fire ord i Ankestyrelsens pjece – udover dem på forsiden – er;

Ankestyrelsen styrker borgernes retssikkerhed

Men hvis man som tilsynsmyndighed overser, at samtlige kommuner bryder den lovgivning der af Folketinget er vedtaget med henblik på – lige præcis – at styrke borgernes retssikkerhed på det sociale område, så løser man jo ikke sin opgave.

Særligt pinligt bliver det, når man tager i betragtning, at der, i 2021, som led i aftalen om Barnets Lov, er afsat ressourcer til en organisationsændring i Tilsynet som skal sikre et mere proaktivt tilsyn, og som har ledt til, at Tilsynet, siden januar 2022, har haft igangsat en treårig;

fokuseret indsats på handicapområdet, der blandt andet vil undersøge, om kommunerne overholder lovgivningen ved at følge op på Social-, Bolig- og Ældreministeriets danmarkskorts overblik over omgørelsesprocenter.

Ankestyrelsen har spillet fallit.

Deres mangel på tilsyn med kommunernes ageren står krystalklart – og hvad skal man bruge en tilsynsmyndighed til, som ikke fører tilsyn, og på ingen måde lever op til sit formål om at “styrke borgernes retssikkerhed“?

Med det in-mente er der ikke noget at sige til at vicedirektøren har bevæget sig ud på tynd is – skarpt forfulgt af to ihærdige journalister. For som sådan har han og Ankestyrelsen ikke noget at tabe ved at forsøge at holde gode miner til slet spil, sikkert i håb om at arbejdsgiver – Folketinget – ikke opdager noget.

LINKS:

Ankestyrelsens pjece
Reporterne på 24syv’s udsendelse
Undersøgelse af kommunalbestyrelsernes behandling af Danmarkskortet

Ankestyrelsens fokuserede tilsyn:
https://ast.dk/…/sadan-skal-et-fokuseret-tilsyn…/view
&
https://ast.dk/…/tilsynets-opfolgning-pa-danmarkskortet


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN