12. april 2024

2 + 2 giver 5 i vores landsbyer

Når en landsby har et fællesskab og sammenhold, så sker der ting der er af så høj værdi, at det kan være svært at prissætte.

Mange af vores landsbyer bæres af særlige kræfter, de frivillige, de engagerede og de energiske. Børn, unge, familier og ældre der i fællesskab er nerven i deres landsby. Var det ikke for dem, så ville mange landsbyer ikke være det de er, og summe af liv og energi. Bosætning i vores kommune er vigtig for at der fortsat er en god dynamisk vækst i vores kommune. Det kommer ikke af sig selv, i landsbyerne er borgerne gjort af det stof som får limen til at holde så det i mange tilfælde fungerer.

Jeg er sikker på, at det er forhold, vi vil se vækste i de kommende år. Folk vil være der, hvor der er liv, luft og fællesskaber. Dette er med til at skabe de miljøer i vores landsbyer, som fortsat skaber energi og mening. Vi skal være glade for og sætte pris på de muligheder, der er hvor vi bor. Der hvor der er tilbud, der dækker alle ind, høj som lav, unge som ældre, familier og børn. Alle kan være med i fællesskabet, hvis man vil. Den lokale købmand, skole, børnehave, små erhvervsdrivende og lokale arbejdspladser er med til at holde hjulene i gang. Og det er med til at bosætningen understøttes, og den skal understøttes.

Der hvor vi har dag og skoletilbud, uanset om det er kommunalt eller privat drevet, skal der være ens vilkår for netop at bakke landsbyerne op og understøtte det liv, aktiviteter og tilbud der er. Det er ofte en del af byens livsnerve.

Det er disse to af mine nabolandsbyer gode eksempler på. Netop landsbyer som Hvam og Bjerregrav viser, hvad en by kan, når fællesskabet har en vision og vilje til at leve og blomstre.

I Hvam ligger Hjertebo, et bosted for borgere med udfordringer. Det er stærkt, at Hvam kan favne og skabe plads og muligheder for denne institution. Længere henne i byen ligger ”Hatten”, der er et privat dagtilbud som har til huse i den gamle skole sammen med spejderne. Så er der Solstrålen, Hvams private børnehave, der tiltrækker børn fra stort område. Alle tre initiativer eksisterer og fungerer på frivillige indsatser i forskellig grad. Det er noget af det som vi ser i mange landsbyer. Frivillighed er bærende og ofte en selvfølgelighed, hvor der løftes i fællesskab, netop fordi ens landsby betyder noget i det miljø, der er, og man derved præger. Børnehaven er startet på frivillig basis med den energi der er lagt i ”at ville dette” og er ganske enkelt årsag til dens eksistens. Dette arbejde med at skabe noget i sin landsby, er med til at give arbejdspladser og bosætning. I Solstrålen er bestyrelse og forældre en væsentlig årsag til succesen, og huset emmer af liv, aktiviteter med glade børn og ansatte. En fjerde aktivitet i byen er Hvams Landsbypedeller, ildsjæle der er med til at holde byen trimmet flere steder, der ellers ikke ville blive passet. Det hele handler om tryghed og nærvær.

I Bjerregrav har forældre og frivillige kræfter startet friskolen, efter den lokale folkeskole lukkede i 2008. En succes der vidner om at ved at stå sammen, så sker der en stærk alliance, hvor landsbyen rykker tættere om projektet, hvor børn + forældre sammen med skolens bestyrelse og ansatte har en friskole, der med succes trives med god opbakning både til børnehave samt skole. Sammen med disse private forhold er købmanden en vigtig spiller i Bjerregrav der er med til at styrke miljøet. Det skaber en god sammenhæng i byen, hvor også ældre trives i høj grad med et tydeligt aktivitetsniveau. I fællesskab har borgerforeningen sammen med Bjerregravs borgere, børn, unge som gamle skabt gode aktiviteter i byen og omdannet æblelunden til et samlingssted med plads til aktiviteter og ophold. Masser af frivillige timer er grundlaget for at skabe gode steder i byen til glæde for alle. Nye tilflyttere og nybyggere vælger området, netop fordi børnehave, skole og købmand er tydelige spillere i deres område og bevis på, hvordan fællesskab bærer udviklingen i Bjerregrav, hvor nærhed, fællesskab og involvering er en selvfølge. 

Det samme, som der er i spil i Hvam, hvor byens kræfter løfter området. I begge byer er der foreninger som styrker på tværs af alder.

Det er “bare” et par eksempler på, hvordan landsbyer løfter i flok og 2 + 2 giver 5. Og heldigvis ses det i mange af vores landsbyer i kommunen.

Jeg er opstillet som nr. 8 på Venstres liste til KV21, og særligt er landsbyerne noget, der fylder meget i mit fokus og mine mærkesager. Lige netop derfor er et sammenhængende regnestykke for kommunen vigtig for mig og det, jeg kæmper for, fortsat er til stede.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN