17. april 2024

Helt urimelige regler for pårørende på hospice

Som reglerne er i dag, så kan der ikke bevilges plejeorlov, hvis din pårørende bor og dør på hospice. Passer du derimod din pårørende hjemme, så bevilges der både orlov under sygdom og 14 dage efter dødsfaldet. Det betyder at du som pårørende, med et job, skal begynde på arbejde, den dag den syge får en plads på hospice. Det gælder også, selvom du havde plejeorlov, da den døende blev passet hjemme.

Det er måske et utilsigtet resultat af loven, men det er i hvert fald en helt urimelig skævhed, som Danmarksdemokraterne vil gå nærmere ind i, hvis jeg kommer i Folketinget.  Det giver ingen mening, og det skal lovgivning gøre.

Min mor døde efter 20 gode værdige, omsorgsfulde og særdeles nærværende dage på hospice.

Som datter ønskede jeg at være ved min mor i hendes sidste tid og undersøgte mulighederne for plejeorlov. Som pårørende til et nært familiemedlem kan man få plejeorlov (dagpenge), når den syge er uhelbredeligt syg, bare IKKE når den pågældende er på hospice. Orlov bevilges af den døendes hjemkommune og giver ret til dagpenge.

Det gik så stærkt med min mor, at jeg ikke nåede at få orlov, mens hun stadigvæk var hjemmeboende. Men hvis jeg nu havde fået plejeorlov og passet min mor hjemme, så havde jeg skullet tilbage på job, da hun kom på hospice og havde allermest brug for, at jeg var der.

Det giver slet ingen mening, hvis man, rent faktisk, ønsker at give døende en værdig afslutning på livet.

Havde jeg nu passet min mor hjemme, så havde jeg fået dagpenge, mens hun var terminal og 14 dage efter hendes bortgang. I stedet for havde jeg fri den dag, hun døde og en halv dag til begravelsen, resten af tiden har jeg brugt resten af min ferie, og der er pænt langt til 1. maj, hvor næste ferieår begynder.

Det handler grundlæggende om at give den døende en værdig og kærlig afslutning på livet, og det bør ikke betyde noget, om det foregår derhjemme, på plejehjem, sygehus eller hospice. Samfundsøkonomisk er der ikke forskel på, hvor man dør, for der er oftest også massiv hjemmehjælp til den døende i hjemmet.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN