15. april 2024

Et samarbejdende landdistriktsudvalg

….og et udvalg der har rykket ved dagsordenen. En byrådsperiode lakker mod enden, således også for landdistriktsudvalget. Modsat hvad man ofte læser og hører om samarbejdet i byrådet, så vil jeg gerne rette en stor tak til mine kollegaer i landdistriktsudvalget; vi samarbejder. Det har været en udpræget fornøjelse at være formand for et udvalg, der i den grad arbejder sammen og trækker i samme retning. Vi har sammen sat dagsordenen, vi har givet og taget, og vi har sat nogle markante aftryk. Aftryk som landdistrikterne vil kunne mærke i mange år fremover. 

I den forbindelse er det umuligt ikke at nævne udmøntningen af ”Områdefornyelsesmidlerne” som er penge der skal bruges på at omdanne lokalområder. Midlerne har en størrelse der gør, at der kan tænkes store tanker, og vi kan se at midler rykker utroligt meget hvor de lander. Det har vi set – ikke mindst – i Øster Tørslev, Øster Bjerregrav/Over Fussing, Albæk og Langå. Jeg glæder mig til at se hvad borgerne og kommunen i fællesskab beslutter når det kommer til de kommende indsatser i Mellerup, Ålum, Havndal og Asferg. Der er tale om en tocifret millioninvestering. Tak også til byrådet for enstemmigt at bakke op herom. 

Udvalget har også sat et aftryk i forbindelse med kommunens arbejde med forsamlingshusene. Forsamlingshusene er fyrtårne i vores fantastiske landdistrikt, og vi har i landdistriktsudvalget sat en ny dagsorden når det kommer til samarbejdet med disse. Konkret er det blevet til en ny forsamlingshusanalyse, der kaster lys over husenes tilstand (fysisk såvel som indholdsmæssig) og vi har taget initiativ til at der laves tilbagevendende dialogmøder. Alle disse tiltag tager udspring i den helhedsplan som vi i udvalget lavede, da forsamlingshusene politisk overgik fra ”Kultur og Fritid”.

Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at der er mange andre beslutninger – større som mindre – som med rette også kunne være nævnt, og ikke mindst vores puljeuddelinger skaber grundlag for rigtig mange projekter, og ikke mindst fællesskab i vores fantastiske landdistrikt.

Tak til udvalget – Anne Hjortshøj, Anker Boje og Henrik Leth (soc.dem), Nick Zimmermann (DF), Bjarne Overmark (BL) og Niels Erik Christensen (V) – for samarbejdet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN