20. juli 2024

Budget 2024

Inden længe skal der laves budget for 2024, og de indledende øvelser er allerede i gang. Det bliver ikke nemt i år, faktisk bliver det enormt svært, for der er flere områder, som er presset. Meget presset. Det gælder ikke mindst socialområdet, hvor vi forventer markant stigende udgifter, og hvor vi allerede nu ser ind i budgetoverskridelser.

Et område, som ofte bliver nedprioriteret, når vi kigger ind i budgetlægningen i Randers Kommune, er anlægsområdet. Herunder også vedligehold af nuværende bygningsmasse. Det er også i anlægsområdet, at vi skal finde mulighederne for at lave nye institutioner (skoler og børnehaver), ligesom anlægsområdet også dækker nye cykelstier.

Vi skal ikke læse mange aviser og dagsordener for at se behovet for, at dette område i den grad trænger til opmærksomhed. Svømmehaller på skoler, der ikke kan benyttes på grund af manglende vedligehold, skoler, hvor det regner ind, haller, der ikke kan benyttes, og fodboldbaner (ikke kun RFC’s …), som ikke er værdige at spille på. Det er blot nogle af de udfordringer, der er på anlægs- og vedligeholdsområdet.

I Randers Kommune har vi de sidste fem år haft et markant lavere anlægsbudget end for eksempel Horsens, Viborg og Silkeborg. Kommuner, som vi normalt sammenligner os med. Faktisk ligger vi – målt på anlægsudgiften pr. indbygger – mellem 25 procent og henved 50 procent under disse tre kommuner og har haft det klart laveste niveau de sidste fem år.

Husk på, at der i disse penge også skal finansieres en eventuel ny børneinstitution eller skole.

Ja; det betyder, at der skal prioriteres hårdt for at finde midler til anlæg/vedligehold, og det betyder, at der skal flyttes rundt på midler, men hvis vi ikke begynder at prioritere disse områder, så skyder vi os selv (endnu mere) i foden. Skaderne ved manglende vedligehold og udfordringerne med for eksempel manglende pasningspladser forsvinder ikke, tværtimod. Det er tid til, at vi udviser rettidig omhu og får hævet anlægs- og vedligeholdelsesbudgettet. En tidssvarende og ordentlig bygningsmasse er også velfærd.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN