20. april 2024

Fornuften sejrede i grøn omstilling

Jeg har som landmand og ansat på Asmildkloster Landbrugsskole spændt fulgt de langstrakte forhandlinger om en landbrugsaftale. Mandag den 4. oktober fik vi endelig resultatet af landbrugspakken. Det blev heldigvis en bred aftale, som alle partier på nær Alternativet står bag. Det er i sig selv altafgørende for Danmarks Landbrug, at der nu er nogenlunde sikkerhed for, hvordan vilkårene ser ud de næste 10 år. 

Blå blok med Venstre i spidsen har kæmpet hårdt for landbrugets sag og opnået et resultat som er tåleligt. Alternativet havde været frygtindgydende og kunne haft fatale konsekvenser for vores landbrugserhverv i Danmark og ikke mindst i Viborg Kommune, som er Danmarks næststørste målt på areal. 

Aftalen sikrer, at de mange lokale landbrug, nu har styr på vilkårene for fremtiden, hvilket gør det langt nemmere at planlægge investeringer i de kommende år og muliggør nødvendige generationsskifter. 

Lokalt skal vi stræbe efter, at aftalen skaber øget vækst. Der er i aftalen afsat 575 mio. kr. til et udviklingsspor. Udviklingssporet skal danne afsæt for udvikling af nye teknologier og virkemidler, der kan nedbringe udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Jeg vil arbejde for, at en stor del af disse midler lander i Viborg Kommune. Jeg finder det oplagt, at Forskningscenter Foulum sammen med store lokale virksomheder som blandt andet Samson Agro, skal være medvirkende til, at vi i Danmark fortsat er førende på det teknologiske område, som er en af måderne hvorpå vi kan løse klimaudfordringen. 

En anden oplagt mulighed er, at en af de 3 klimaerhvervsskoler der skal etableres i Danmark jf. regeringens udspil den 7. september 2021 til en arbejdsmarkedsreform etableres i Viborg Kommune. Regeringen vil investere 100 mio. kr. årligt i skolerne i perioden 2023 til 2028. Jeg finder det oplagt, at en af de 3 klimaerhvervsskoler skal etableres i Viborg, hvor der er i forvejen er meget fokus på grøn omstilling i samarbejde mellem Århus Universitet, lokale erhvervsskoler, gymnasier og ikke mindst erhvervslivet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN