15. april 2024

Venstre vil hjælpe danskerne

Stigningen i forbrugerpriserne er på det højeste niveau i 40 år. Rekordhøj inflation er en realitet, og vi kan se frem til tårnhøje el- og varmeregninger i den kommende vinter. Det er en dybt alvorlig situation for mange danskere og danske virksomheder.

Venstre går derfor konstruktivt til forhandlingerne om en frivillig indefrysningsordning, som regeringen har foreslået. Men for Venstre er det samtidig afgørende, at vi ikke blot skubber problemet foran os. Vi vil sikre danskerne og virksomhederne reelle lettelser ved at banke elafgiften helt i bund, suspendere el-tarifferne i de kommende kvartaler samt garantere danskerne et skatte- og afgiftsstop.

Venstre er også meget opmærksom på at undgå det vanvittige kaos, der opstod omkring udbetaling af varmechecken. Afslutningsvis vil jeg pege på det problem, at regeringen midt i en energikrise og en tid med voldsom mangel på træpiller, briketter og flis gennemtrumfer en ensidig politik for naturnationalparker, hvor enorme mængder træ i statsskovene ikke længere udnyttes til gavn for samfundet, men i stedet skamferes og overlades til at være rådnende bille-føde.

Det er i min optik komplet uansvarligt.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN