20. april 2024

Frisætning af folkeskolen – og ro i klassen

Venstre har længe arbejdet for at sætte folkeskolerne fri, og sætte fagligheden, trivslen og det lokale engagement i centrum. Nu bliver det en realitet, efter regeringen sammen med LA, K, RV og DF har indgået en aftale om fremtidens folkeskole, hvor vi blandt andet fjerner unødige krav, øger skolebestyrelsernes indflydelse, gør undervisningen mere praksisorienteret og baner vejen for, at folkeskolen kan rumme flere elever. Alt sammen for
at sikre, at folkeskolen kan give alle børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet.

Lad mig nævne nogle af de vigtige elementer i aftalen:

● Der gives mere frihed til kortere skoledage.
● Mere indflydelse til skolebestyrelserne.
● Mulighed for at indrette undervisningen med f.eks. to voksne eller i små hold.
● Der indføres juniormesterlære i 8. og 9. klasse, hvor eleven eks. tilknyttes en virksomhed 1-2 dage om ugen. Rigtig god nyhed for praktisk begavede elever med skoletræthed.
● Der afsættes midler til flere bøger, kompetenceløft af lærere, fagligt udfordrede elever og forbedrede faglokaler.
● Mere ro i klassen i kraft af bedre hjælp til udfordrende/støjende elever. Opgør med alt for meget uro i klassen er afgørende for bedre trivsel og indlæring.

Nu ser jeg frem til, at denne længe ventede frisætning af folkeskolen slår mærkbart igennem ude i klasserne rundt i landet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN