25. juli 2024

IT FOR BORGERNE - IKKE FOR POLITIKERNES AMBITIONER

IT har fortsat et enormt potentiale for at effektivisere den offentlige sektor. Det har samtidig et enormt potentiale for at blive en hæmsko og stressfaktor for både borgerne og ansatte i det offentlige.

Hvad der udgør forskellen – det ved jeg lidt om i kraft af min kandidat i IT-ledelse, samt mit job hos en globalt markedsledende dansk IT-sikkerhedsvirksomhed. Dét der ofte gør forskellen, er hvorvidt man udvikler IT ud fra vilde politiske visioner, eller ud fra konteksten i den virkelige verden.

Når man følger den korrekte metode, så vil IT kunne tjene alle i samfundet. Det vil lette arbejdet i den offentlige sektor, og det vil give en bedre service for borgerne.

For nyligt er IT-modenheden i offentlige blevet undersøgt af digitaliseringsinstituttet. Her har man vurderet de offentlige organisationers gennemsnitlige modenhedsniveau til at være lidt under niveau 2 ud af 5. Når politikere så søsætter ambitioner, som hører til på et højere trin, så er projektet dømt til at fejle. De offentlige organisationer er ikke parat til IT projekter fra niveau 5, hvis de befinder sig på niveau 2.

I LA foreslår vi at det offentlige i højere grad bør udnytte ekspertisen i det private, frem for forsøge sig frem, uden de rette forudsætninger og de rette komptencer.

Når man i det private skal udvikle nyt IT, så er det en kendt sag at man først er nød til at kende konteksten, hvori løsningen skal indgå. Man skal altså undersøge organisationen og gøre sig klart hvem der bliver påvirket af det nye IT.

For først efter disse grundige undersøgelser, vil man være i stand til at kunne skabe nyt IT, som skaber værdi for brugerne og alle dem som bliver påvirket af løsningen.

Implementeringen går samtidig langt lettere, når alle kan mærke den positive og gavnlige effekt.

Så hvis du vil have IT-forståelse ind i folketinget, så kan du d. 1. november stemme personligt på Kim Alexander Jensen. Bliver jeg valgt ind, så vil jeg kæmpe for mere meningsgivende IT i det offentlige, hvor alle er tænkt ind i løsningerne.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN