20. juli 2024

Grøn Omstilling eller Dansk Landbrug?

Om vi vil det eller ej, så fylder den grønne omstilling fylder meget i denne valgkamp, og ikke mindst på udledningen af CO2 i det danske landbrug. Der er stor fokus på at reducere udledningen af drivhusgasser, og ikke som en stor overraskelse affødte dette flere afgifter, i form af CO2 afgifter.

Mens nogle landbrug ser en usikker fremtid i møde, er der nogle som tør at tænke nyt. Som eksempel kan jeg fremhæve Ausumgaard, som jeg havde fornøjelsen af at aflægge et besøg, med en rundtur på stedet, i sensommeren. Her har man valgt at se ind i en bæredygtig fremtid, for landbruget. De har investeret store summer i egen energiproduktion, med støtte fra lokalbefolkningen, som har købt anparter i eksempelvis Ausumgaard’s vindmøller.

Jeg ser en grøn fremtid for det danske landbrug, en fremtid hvor landbruget evt. kan være selvforsørgende på energi, produktion af proteiner til bl.a. dyrefoder, men på sigt kunne anvendes til fødevareindustrien.

Der postes mange penge i Den Grønne Omstilling i dansk landbrug, men det forvaltes dårligt. Det er nogle store organisationer der deler pengene ud på en ineffektiv måde. Jeg synes man skal se klimaet som “jordens klima” og ikke “Danmarks klima”. Hvis man skal producere X mængde fødevarer, kan man gøre det i Danmark eller i udlandet. Det produceres der hvor det er mest konkurrencedygtigt.

Hvis vi skal sikre en grøn omstilling i det danske landbrug, bør vi bakke det op, afbureaukratisere og skabe rammerne for at denne udvikling sker naturligt, og skaber det frirum som eksempelvis Ausumgaard har behov for at vise vejen frem – vi skal skabe mulighederne for landbruget, så landbruget kan fokusere på at skabe den grønne omstilling, som der pt. er behov for, samt investere i udviklingen af den teknologi som skal bane vejen for det.

Dansk landbrug er mange gange grønnere end udenlandsk allerede må en grøn dagsorden for kloden indebære at vi får danske landmænd til at producere så meget som muligt, og det gør de hvis de får lov af staten. Lige nu begrænses produktionen af regulativer på kunstgødning og på afgifter. Man skal gøre det let at være dansk landmand og så give tilskud på at købe teknologi, ikke udvikle det.

Jeg vil derfor arbejde på at understøtte de grønne innovative projekter, samt forskning på området, der bidrager til forretningsmæssige muligheder, der er med til at skabe en grøn udvikling her i Midt-Vestjylland.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN