30. maj 2024

Skal kommunens arealer være vilde eller velplejede?

Kommunen mangler fokus på naturpleje og vild natur. Vi skal sætte rammerne for, at naturen kan etablere og udfolde sig på egne præmisser, uden vi får tilvoksede vejskilte og rærlig bynatur. Der er brug for en levedygtig naturpolitik, der mindsker menneskelig indgriben.

Landet står i en biodiversitetskrise, hvor levesteder for hjemmehørende flora og fauna er i stærk tilbagegang. Industri udgør en del af truslen, men kommunens nuværende ”naturpleje” er også skyld i dyre- og plantearter forsvinder.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN