27. februar 2024

Katrine Folmann von Arenstorff Christiansen

Kære læser, følger og politisk engagerede borger

Jeg vil gerne fortælle om min baggrund og min politiske agenda, og jeg bliver rigtigt glad, hvis du gerne vil læse med. Så tak for din interesse og læselyst.

Mit navn er Katrine. Jeg entrerede verden den 15. februar 1994 på Nykøbing Falster Sygehus og har siden da været bosiddende i min hjemby Stubbekøbing. Herfra udspringer min hverdag, og det bliver den ved med, fordi Sydhavsøerne, eller rettere sagt Falster, er indkodet i min DNA. Som min storebror så fint beskriver det, kommer vi fra der, hvor bøgen bader i Østersøen, og solnedgangen kalder på lejrbål og eventyr.

Jeg er uddannet socialpædagog i 2019 fra pædagogseminariet i Nykøbing Falster og arbejder til dagligt i et botilbud for personer med diverse funktionsnedsættelser i Nysted på Lolland. Siden 2014 har jeg været engageret i politik, hvor jeg meldte mig ind i Dansk Folkepartis Ungdom og Dansk Folkeparti for at se, om det var min rette skuffe rent politisk set. Det blev jeg bekræftet i – og i 2017 tog jeg beslutningen om at stille op til kommunalvalget i Guldborgsund Kommune. Jeg var så heldig at blive valgt ind i byrådet for Dansk Folkeparti, hvor jeg blev tildelt Kultur-, Fritid- og Bosætningsudvalget og underudvalget med borgerrepræsentanter kaldet Landdistrikts- og Turismeudvalget.

Som helt grøn i det politiske spil havde jeg (og har jeg forsat) meget at lære. Politik indefra er en interessant proces og noget af en holdsport, trods det kan synes det modsatte til tider, dog har jeg ikke mistet gejsten til at fortsætte mit politiske virke, hvilket også betyder, jeg genopstiller til KV21.

Jeg mener, det er vigtigt at vores byråd er repræsentativ ift. befolkningen. Derfor ser jeg gerne flere yngre kandidater stille op og blive valgt – gennemsnitsalderen er for høj, og ud af de 29 byrådsmedlemmer ligger den reelle magt hos en håndfuld af de garvede, gamle byrådspolitikere. Vi skal skal lytte aktivt til befolkningen og reflektere over de konsekvenser, vores beslutninger har og ikke kun tænke “Hvad mon partiets folketingspolitikere havde stemt til denne sag?”, når vi som lokalpolitikere bliver stillet over for politiske emner. Der er brug for den slags friske, unge kræfter og en ordentlig portion lydhørhed i det guldborgsundske byråd – på tværs af partier og lister.

Jeg er lokalt forankret og elsker vores kommune, som jeg ønsker at være med til at vise til andre og gøre til et endnu bedre sted at bo, drive virksomhed fra og føle sig inspireret af som ganske almindelig bosiddende borger, turist eller noget helt tredje og fjerde. Og måske skulle vi som kommune overveje at sænke skatten i landdistrikterne, så flere ville blive interesserede i at prøve kræfter med livet tættere på naturen?

Derudover er jeg optaget af værdig kernevelfærd, biodiversitet, gode uddannelser og at gøre vores landdistrikter endnu mere attraktive. Jeg mener mange ting, men først og fremmest er jeg optaget af at gøre politiske skridt i en størrelse og retning, der kan mærkes i borgerens hverdag.

Min politiske agenda og visioner for Guldborgsund Kommune:

Handicapområdet skal løftes
Jeg ser det hver dag i mit arbejdsliv. Mennesker med særlige behov får ikke den støtte, de har brug for. Personalet er passioneret omkring de mennesker, de arbejder med og omkring, men de løber også hurtigere og bliver færre og færre. Fravær og nye jobs. Vikarer og mangel på samme. Hverdagen bliver svær at gennemskue og skaber stress for borgeren (og ikke mindst personalet). De utilsigtede hændelser opstår og der bliver slukket ildebrande fremfor at udføre den gode, faglige indsats med og for borgeren. Flere uddannede ansatte og efteruddannelse er nøglen til trivsel for alle. Derudover er der brug for en synlig og vedvarende ledelse til at sætte kursen i retning af trivsel og faglig udvikling.

Ældreområdet er også kernevelfærd
Forbedringer og flere ressourcer skriges der efter på alle områder, og der er så meget, der kan gøres. Dog ser, hører og oplever jeg selv en gentagende række udfordringer omkring vores ældre og svækkede borgere med underbemanding i personalegrupperne, manglende faglighed og til tider problemer med at forstå sundhedspersonen, der kommunikerer på dansk. Sprogbarrierer kan være skyld i, at vigtige oplysninger går tabt under overleveringer i tale og på skrift, misforståelser og generelt utilsigtede hændelser. Det skal der gøres op med. Borgeren skal opleve god service og rigeligt med tid til den enkelte. Som borger, der modtager service i Guldborgsund Kommunen, skal man føle sig set, hørt og i trygge hænder, der vil og kan en det bedste lige fra plejen og støtte til det gode måltid. Dertil bør der være faste teams med den rette uddannelsesbaggrund for at sikre positive og vedvarende relationer og genkendelighed for borgeren.

Flere og bedre uddannelsesmuligheder
De videregående uddannelser har vi en mindre palet af, men det godtfolk, der gerne vil læse til andet end lærer, pædagog, socialrådgiver eller sygeplejerske flytter typisk væk fra Sydhavsøerne. Det synes JEG er kanonærgerligt. Vi skal kunne fastholde og tiltrække de (unge) studerende. Og så skal de gerne bosætte sig efterfølgende, fordi her er godt at bo og mulighed for at lande et spændende job. Jeg vil gerne slå et slag for, vi skal have flere uddannelsesmuligheder og gerne en lokal universitetsafdeling til at udvikle vores kommune og skabe nye jobmuligheder.

Landdistrikterne er uslebne diamanter
Tro det eller ej. I Guldborgsund Kommune skal det ikke kun handle om vores hovedby Nykøbing Falster. Landdistrikterne har deres lokale særkende og diverse foreninger med stærke, frivillige aktører og virksomheder. Nogle landsbysamfund klarer det bedre end andre med en mere synlig udvikling, mens andre har brug for et kærligt skub og støtte til at komme ind i en proces, der skaber fællesskaber og retænkning af det pågældende landsbysamfunds ry og muligheder. Landdistrikternes muligheder skal realiseres med flere midler, et vidensdelingsforum blandt de frivillige kræfter og et stående udvalg at referere til. Sådan kan vi skabe udvikling i hele kommunen. Sæt i gang og lad vores sydhavskommune blomstre vildt og vidunderligt.

Guldborgsund skal have fokus på naturpleje
Biodiversitet dækker mange emner, naturpleje kan forstås forskelligt, og faktum er, vi befinder os i en klimakrise, hvor levesteder for hjemmehørende planter og dyr bliver færre og færre for hver dag. Arter forsvinder. Industrien er med til at presse biodiversiteten, men kommunens nuværende ”naturpleje” er også en medvirkende faktor til manglende variation i Guldborgsunds dyre- og planteliv. Den vilde og utæmmede natur med værtsplanter for sommerfugle og bier svinder ind, mens de vilde vejkanter ubarmhjertigt fræses ned og ikke-hjemmehørende blomster, buske og træer plantes, som insekterne ikke trækker på. Kommunen mangler fokus på naturpleje og vild natur. Vi skal sætte rammerne for, at naturen kan etablere og udfolde sig på egne præmisser, uden vi får tilvoksede vejskilte, dårlig sigtbarhed i sving og rærlig bynatur. Blomsterbede og arealer tilhørende kommunen kan med fordel kultiveres, blandes med et næringsfattig jordlag og beplantes med eksempelvis honningurt, hvidkløver, kællingetand, cikorie eller andre hjemmehørende plantearter, mens klipning/beskæring af grønne områder bør minimeres eller foretages med en egentlig klipper og ikke fræses for at undgå udryddelse af dyrenes levesteder. Der er brug for en levedygtig naturpolitik, der på sigt overflødiggør menneskelig indgriben – det er ikke så svært, som det lyder og kan skabe spændende muligheder for naturoplevelser og læring for folk i alle aldre.

Endnu en gang tusinde tak for din tid på min side. Jeg håber, mit kandidatur har vakt din interesse, og du vil overveje at give din støtte ved at stemme personligt på mig eller Dansk Folkeparti til kommunalvalget 2021 i Guldborgsund Kommune den 16. november 2021.

Hvis du ikke er gået helt død i læsningen – så skal du vide, du altid er velkommen til at kontakte mig på bykfa@guldborgsund.dk eller på min private Facebook-profil www.fb.me/Sydhavskragen

De absolut bedste hilsner
Katrine Folmann von Arenstorff – kandidat nr. 9 på liste O


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN