21. juli 2024

Skilsmisse og forældrefremmedgørelse.

 

Hvordan vil familieretshuset sikre, at der ikke forekommer forældrefremmedgørelse i en skilsmisse?

Og hvordan helt præcist vurdere familieretshuset, at der ikke er tale om falske beskyldninger i en skilsmissesag?

Det er blot nogle af de spørgsmål, jeg ønsker et klokkeklart svar på.

Udgangspunktet er, at børn har ret til begge sine forældre.

Så kan der selvfølgelig være grelle sager, hvor det er en anden situation.

Men desværre høre vi ofte, at børn bliver fanget i konflikterne imellem mor og far.

Og derfor er det vigtigt, at der er nogle dygtige og kompetente fagpersoner, der kan gennemskue så frem den ene forældre uretsmæssigt bruger systemet, til at afholde barnet fra den anden forældre.

Vi skal have et familieretslig system, der kan håndterer disse udfordringer og en minister der anerkender at forældrefremmedgørelse forekommer.

Barnet er det vigtigste, men bliver alt for ofte et uskyldig  offer.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN