30. maj 2024

Fra konkurrencestat til et bæredygtigt samfund

Konkurrencestatens ide om økonomisk optimering af alle processer har skabt en dehumanisering af vores samfund. Omsorg, trivsel, samtale, tilstedeværelse, kærlighed, kreativitet, afstigmatisering, rummelighed, tålmodighed og visdom er langsomt, men sikkert presset ud af velfærdsmaskineriet, 2% af gangen. Forestillingen om den økonomiske bundlinje som styrende for alt indhold i velfærdsstaten har taget samfundets bløde elementer ud af ligningen. Nu er der de hårde målbare facts tilbage. Det paradoksale er at velfærdsstatens kerneopgave, det som fik sygeplejerskerne, lærerne og pædagogerne til at vælge deres fagområde er så presset, at tilbage er mest af alt regnearkets kolde og instrumentelle opgørelse af antal børn, ældre, syge og sociale klienter man kan realisere i systemet. Alt for ofte på bekostning af borgernes retskrav og værdighed. Lad os sammen humanisere vores velfærdssamfund. Derfor arbejder Alternativet ikke blot for flere såkaldte reformer, men for en systemforandring!


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN