4. marts 2024

Jesper Callesen

Mærkesag 1

Ideen om konkurrencestaten skal kort sagt erstattes af det bæredygtige samfund.

Jeg arbejder for grøn omstilling, mere økonomisk, social og sundhedsmæssig lighed, et mere meningsfuldt arbejdsmarked, bedre retssikkerhed, fri forskning og uddannelse og fokus på trivsel og mental sundhed, ikke mindst hos unge. Kort sagt en systemforandring.

Mærkesag 2

Demokratisk oprustning

Flere nationale og kommunale borgerting, flere folkeafstemninger,  en ny offentlighedslov og en forvaltningsdomstol der afpolitiserer afgørelser og skaber større retssikkerhed, ikke mindst i kommunerne. Bare for at starte et sted!

Mærkesag 3

Et bæredygtigt offentligt arbejdsmarked

Det offentlige arbejdsmarked er truet af politiske aftaler der ofte baserer sig på en illusion om at der altid kan spares på budgettet samtidig med at kvaliteten fastholdes. Besparelsen gennemføres i samarbejde med ledelsen på trods af viden og erfaringer. Medarbejderne forsøger loyalt fortsat at udføre arbejdet, men oplevelsen er nedslidning og svigtede borgere.

CV

Jeg er kandidat i ledelse og psykologi, har siden uddannet mig til lærer og psykoterapeut.  Arbejdet har omfattet ledelse og omstilling i offentlige og private virksomheder, klinisk arbejde som psykoterapeut og i folkeskolen elever med særlige behov. Har siden 2017 siddet i Alternativets hovedbestyrelse og har bl.a. haft rollen som talsperson. Er også billedkunstner, http://myportrait.dk/.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN