17. april 2024

Skal der være supermarked på havnen i Marstal?

Af Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide, medlemmer af kommunalbestyrelsen

Måske? Måske ikke? Der skal i hvert fald lige om lidt være et borgermøde om en Netto på havnen; et borgermøde, der tidmæssigt og karaktermæssigt mere antager karakter af kommunalt anlagt salgsmøde for Netto end egentlig borgerinddragelse. En forceret proces, der for det første er fuldstændig unødvendig og for det andet er misvisende. Det, der nok snarere burde være et borgermøde om, er, hvad vores autentiske havn fremadrettet skal bruges til. Om det er Netto, Fakta, Rema, Lidl eller Irma, der søger at indynde sig hos os, er i princippet underordnet. For inden den slags valg træffes, skal vi vel først blive enige om, hvad vores havn skal bruges til?

Skal Marstal Havn vedblive at være den velfungerende uberørte og unikke havn, vi kender, skal den udbygges til noget andet maritimt relateret eller er der opbakning til at ændre havnens karakter mod noget andet? Den nuværende lokalplan er ret klar i mælet, men det er åbenbart irrelevant. ÆrøPlus kan desværre ikke alene tage stilling til, om der skal være en Netto eller andre butikker på havnen i Marstal, eller andre steder på øen for den sags skyld, men vi har en helt klar mening om, hvor sådanne forretninger kan ligge og ikke skal ligge.

Det er og bliver kommunalbestyrelsen, der bestemmer, hvor der skal være forretninger, og dermed også om der skal være nogen på havnen. Netto – eller andre dagligvarebutikker for den sags skyld – bestemmer ikke!

Vi synes, det er helt malplaceret at beslutte noget om varehuse på Marstal Havn lige nu, hvor vi er midt i en proces, hvor der diskuteres en helhedsplan for Marstal. En plan, der blandt andet er italesat som fundament for eventuelle ændringer til nuværende lokal- og kommuneplaner. Bliver der uden videre omtanke truffet beslutning om varehus på havnen, har vi endegyldigt ændret havnens ånd, beskaffenhed og liv, og så har man effektivt torpederet mulighederne for at udfærdige en gennemtænkt, helstøbt og omfavnende helhedsplan for Marstal ud fra et strategisk og langsigtet perspektiv om, hvordan både by og havn skal udvikles.

At lægge borgermødet midt i sommerferieperioden, hvor selv ærøboer holder fri, kunne næsten opfattes som bevidst handling, i håbet om at sagen går under radaren. Det er derfor ÆrøPlus’ håb og opfordring, at flest muligt møder op og får indflydelse på den beslutning, der skal træffes. Husk på, at stiltiende accept er stadig accept.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN