20. juli 2024

Mere frihed i fremtidens ældrepleje

Vores ældre medborgere har brug for mere frihed. Mere frihed til at bestemme hvor de vil bo og frihed til at bestemme hvilken pasning de ønsker. Kort sagt skal de have flere frie valg. Og hvorfor egentlig ikke? Det er jo ikke sådan, at man vokser fra retten til at bestemme selv.

I Det Konservative Folkeparti, vil vi give de ældre flere alternativer, når det gælder plejehjem. Vi er alle forskellige og ønsker dermed også noget forskelligt. Det skal ældreplejen kunne rumme og imødekomme.

Derfor bør der være langt flere friplejehjem i landets kommuner, så de ældre har et alternativ til de kommunale plejehjem. Friplejehjemmene vil bedre kunne skabe deres egen særskilte kultur og profil uafhængig af kommunal ensretning. Det vil give nye plejehjemsbeboere mulighed for, at vælge det hjem, der bedst opfylder deres egne individuelle ønsker.

For os er det frie valg nemlig kernevelfærd, som alt for længe har været underprioriteret i ældreplejen.

Vi skal have et større fokus på individet og sætte borgeren før systemet. Derfor vil vi fordoble klippekortsordningen, så plejehjemsbeboerne garanteres en times valgfri hjælp om ugen. Det kan være alt fra rengøring, madlavning eller en gåtur ude i den friske natur. Alt sammen noget der vil give mening og livsindhold til den ældre.

Lad os derfor sætte borgeren først. Det kan ikke passe at vi hele tiden skal høre om svigt og tvang i ældreplejen. Med vores nye ældreudspil vil vi give de ældre mere selvbestemmelse og muligheden for at træffe deres egne frie valg.

Mere frihed skal være kernen i fremtidens ældrepleje.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN