30. maj 2024

Din stemme er vigtig den 1. november

Da jeg overvejede, om jeg skulle stille op til Folketinget, var det blandt andet med afsæt i forløbet omkring solcelleprojektet ved Bisgaard mark.

Som samsing var det svært at se på, at et naturskønt og kendt område skulle omdannes til industri, for at Samsø kunne levere den grønne strøm, som Danmark gerne vil have mere af.

Det blev dog også hurtigt klart for mig, at projektet på Samsø ikke er enestående. Rigtig mange borgere rundt i Danmark oplever, at der kommer projekter med solcelleanlæg, hvor der nu er åbent land, småsøer, diger og landbrugsdrift.

Det er også tydeligt, at der ikke er en overordnet plan for Danmark, og det mangler vi. Vi skal kunne planlægge og vurdere, hvor det giver mest mening at anlægge – og ikke mindst, hvor vi ikke skal anlægge.

Derfor har jeg valgt at stille op.

Om lidt skal vi vælge, hvem der skal repræsentere os de næste år i folketinget. Du har sikkert nogle ønsker til, i hvilken retning Danmark og dermed også Samsø, skal bevæge sig, og derfor er det vigtigt at vide lidt om de kandidater, du kan stemme på, så du kan sætte dit kryds, hvor det giver mest mening for dig.

Derfor skal du vide, hvad jeg vil gøre for dig.

Jeg vil arbejde for, at Samsø bliver ved med at være en ø. For vi skal passe på vores unikke områder i Danmark. Vi skal bevarer kulturlandskaberne og tage hensyn til naturen, når vi udvikler. Vi har en biodiversitetskrise i Danmark, og hvis vi skal vende den til en succeshistorie, skal vi også investere meget mere i fri natur, hvor dyr og planter har deres naturlige levesteder.

Jeg vil arbejde for, at der udarbejdes en overordnet national plan i samarbejde med kommunerne i forbindelse med opstilling af større VE-anlæg.

Jeg vil arbejde for, at barriererne for at anlægge solceller på egnede tagarealer bliver fjernet. Sådan kan vi producere mere af den strøm vi bruger, lokalt. Landdistrikterne skal udvikles og ikke afvikles – lukkede busforbindelser, manglende jobmuligheder, lukkede lokalbutikker er alt sammen med til at skævvride Danmark og det skal vi undgå.

Sæt en personlig stemme på Heidi Printzen under liste C, og lad os få en plan med mening for Danmarks grønne omstilling og naturbevarelse.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN