30. maj 2024

Dansk landbrug som problemskaber eller som problemløser.

Dansk landbrug som det fungerer nu skaber store problemer og risici i vores samfund:

Usunde fødevarer, klima- og miljøbelastning, sprøjtegifte i vores drikkevand, iltsvind i vore kystnære farvande, udpining af muldlaget, så det afgiver CO2 i stedet for at opbevare det, elendig dyrevelfærd med uløselige MRSA-problemer, for blot at nævne nogle.

Landbrugets begrænsede bidrag til indtjening og beskæftigelse kan på ingen måde retfærdiggøre så voldsomme samfundsmæssige belastninger. Uden billig arbejdskraft fra Østeuropa og omfattende stats/EU støtte ville den dominerende produktionsform i landbruget være brudt sammen for længe siden.

Landbruget har én af nøglerne til forbedret folkesundhed og formindsket klima- og miljøbelastning, men den bliver kun brugt af en lille skare modige og fremsynede landmænd, der har vist, hvordan det skal gøres.

Økologisk, biodynamisk produktion af sund planteføde i såkaldt regenerativt landbrug er vejen frem.

Se nu at komme op i omdrejninger, kære landbrug, i stedet for at klynke over en mulig CO2 afgift, som bliver ført tilbage til erhvervet.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN