20. juli 2024

Hans Biering Fonsbøl

Jeg stiller op til folketinget for Alternativet i Storkreds Sydjylland

Jeg er meget tiltalt af Alternativets anderledes måde at tænke politik på.

Fysisk og psykisk sundhed for mennesker i aldre er en vigtig dagsorden for mig. vi skal have sundere mad fra vores landbrug, som også skal producere på mere klima- og miljømæssigt sunde måder.

Den grønne dagsorden med klimakrise og biodiversitetskrise fylder meget hos mig.  Denne dagsorden har været vigtig for mig siden jeg var økologisk fritidslandmand i halvfjerdserne – før det blev moderne.

Jeg har gennem hele livet interesseret for mig for mennesker, der har det svært, og for at give stemme til mennesker, der ikke selv har megen gennemslagskraft. Den sociale bundlinie betyder noget for mig.

Det gør også den måde vi i samfundet – og i politikken – behandler hinanden på.  Det er vigtigt, at vi behandler hinanden respektfuldt, også selv om vi er vildt uenige.  Vi bør lytte, også til vore politiske modstandere.

Jeg har jo med en fødselsdato i 1945 en del livserfaring.  Bl. a. hvad der kommer af to ægteskaber, 3 voksne sønner og 7 børnebørn, samt et langt aktivt arbejds- og fritidsliv.

P.t. arbejder jeg som autoriseret privatpraktiserende psykolog med sygesikringsoverenskomst i klinikfællesskab med min kone Ida Waage Nielsen.  Jeg er også fagpolitisk aktiv i Dansk Psykologforening.

Tidligere har jeg undervist som seminarielektor og jeg har også arbejdet i folkeskolen i mange år både som lærer og skolepsykolog, – og både i Afrika, Grønland og herhjemme.  Jeg har grunduddannelser som lærer, cand.pæd.psych. og exam. art. i kultursociologi.  Mine uddannelser og mit arbejde har givet mig interesser og kompetencer indenfor undervisning, kulturforskelle og helse/livskvalitet for mennesker i alle aldre.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN