21. juli 2024

SF støtter en cykel- og gangsti langs Endrupvej

Af Bent Fischer-Nielsen, byrådskandidat for SF, Hanne Berg, byrådsmedlem for SF

SF ønsker flere gang- og cykelstier i Fredensborg Kommune. Cykelstier giver os bedre sundhed, bedre klima, større sikkerhed og store oplevelser. Vi har bl.a. en vision om en cykelsti fra Kokkedal og Nivå til Karlebo og videre mod Hillerød og Allerød. Indført gradvist og medfinansieret af statens cykelpulje på 3 mia. kr.

Christian de Jonquières (K) spørger den 28. juli i Ugenyt, om vi også kan støtte en cykel- og gangsti fra Fredensborg til Tikøb og videre til Helsingør. Andre har foreslået en cykel- og gangsti fra Fredensborg og rundt om Esrum Sø langs de eksisterende veje, som i dag er farlige at cykle på. I begge tilfælde handler det i vores kommune om en cykel- og gangsti langs Endrupvej til kommunegrænsen til Helsingør Kommune.

Endrupvej er befærdet og farlig at cykle på. SF Fredensborg kan støtte, at der etableres en cykel- og gangsti langs Endrupvej. Det skal ske i samarbejde med Helsingør Kommune, så stien ikke stopper ved kommunegrænsen, og cyklisterne lokkes ud på de farlige veje. Hvis stien skal gå rundt om Esrum Sø, kræver det også et samarbejde med Gribskov Kommune.

Angående Danmarks Naturfredningsforenings forslag om en gangsti rundt om Esrum Sø, tager vi Fredningsnævnets udkast til afvisning af stien til efterretning. Vi afventer nævnets endelige afgørelse, og om sagen bliver anket.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN