30. maj 2024

For dig og for Lejre

En stemme på mig er en stemme, der tager ansvar. For det gør jeg nu og det gør jeg og Det Konservative Folkeparti også efter valget.

Politik handler om at forandre med afsæt i en klar vision. Vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Derfor vil jeg fortsat søge det brede samarbejde – for kun ved at arbejde sammen kan vi skabe varig forandring til gavn for hele kommunen.

Udviklingen i Lejre Kommune skal tage afsæt i dig og i mig, i vores landskaber og fælles historie her på vores sted. Derfor skal vi udvikle i respekt for Lejres DNA. Det handler om at udvikle på en måde, så vores børns børnebørn kan opleve naturen, bo godt og leve sundt og trygt – præcis, som vi ønsker det nu.

Derfor er det afgørende, at

 • vores kommune, med sit unikke særpræg og 49 landsbyer, lever op til den særlige forpligtelse, vi har, til at bevare de gode landsbymiljøer og samtidig giver mulighed for ny udvikling. Det kræver sammenhæng og transparens i beslutningsprocesserne, så borgerne føler sig set og hørt.
 • vi sikrer en balanceret udbygning. Vores institutioner og infrastruktur skal kunne følge med. Vores ældre skal kunne skifte deres større bolig ud med en mindre og seniorvenlig bolig – også helt lokalt.
 • vi sikrer et stærkt og nært sundhedstilbud, hvor samarbejde med de praktiserende læger og sygehuse er kernen. Vi skal investere mere i forebyggelse – helt fra barnsben, vi skal have et sundhedshus kombineret med akutpladser/modtagepladser for udskrevne og plejekrævende borgere, og det kommende nye ældrecenter i Hvalsø skal give mulighed for bl.a. par at bo sammen på et plejehjem og vi skal tilbyde spændende og fleksible sundhedsjobs i Lejre Kommune, så vi kan tiltrække dygtige medarbejdere – det betyder alt for vores syge og ældres pleje og omsorg.
 • vi sammen danner rammen om landets bedste børneliv ved at sikre vuggestue- og børnehavepladser til alle kommunens børn helt lokalt, naturnært og med indhold, som engagerer børn, forældre og personale. Private/selvejende dagtilbud er velkomne – de er ofte båret af et stærkt lokalt engagement og kan være med til at understøtte et attraktivt landsbyliv.
 • at forældre, skoler og lokalområder, inklusiv foreninger og virksomheder, får friheden til at skabe den helt særlige skole, der giver mening for det lokale fællesskab. Vores folkeskoler skal sikre vores børn og unge det bedste fundament – fagligt såvel som menneskeligt.
 • vi styrker det frivillige engagement i Lejre Kommune – med flere midler og mere vejledning, fordi frivillige fællesskaber er fundamentet for et stærkt civilsamfund. Det er her, sammenhængskraften skabes, fordi mennesker mødes på tværs.
 • vi værner om naturen og øger biodiversiteten på en måde, der ikke gør naturen mindre tilgængelig for os. Derimod skal vi styrke tilgængeligheden til naturen ved at etablere flere og mere markerede stier og beskriver en ”Code of Conduct” for naturen i Lejre Kommune, som tydeligt viser os, hvilke hensyn, vi skal udvise, når vi færdes i den. Vi skal finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse – så vi både nu og i fremtiden har en rig og attraktiv natur for alle.
 • infrastrukturen i vores kommune skal gøre hverdagen lettere – hvad end vi tager bilen, bussen eller cyklen. Vi skal gøre det nemmere at tage det grønne valg. Det kræver flere investeringer og innovative løsninger. Bredbåndsinfrastrukturen skal 100 % i mål – det er en forudsætning for det moderne liv i en landkommune.
 • vi gør Lejre Kommune til en af landets foretrukne kommuner at drive virksomhed i. Det betyder, at Lejre Kommune skal være mere aktiv i forhold til at skaffe tilgængelig erhvervsjord og i grundstørrelser, som svarer til virksomhedernes forskellige behov, at vores virksomheders behov og ansøgninger opprioriteres i den kommunale sagsbehandling og ikke mindst, at kommunale udbud skal øge de lokale virksomheders mulighed for at få opgaverne og blive leverandører til kommunen. På den måde kan vi være med til at øge virksomhedernes muligheder for vækst og innovation – og ikke mindst sammen med kommunen være med til at tage ansvar for klima, arbejdspladser og et solidt økonomisk grundlag for den nære velfærd.
  Derudover skal vores virksomheder have mere gavn af både de lokale, regionale og nationale erhvervsudviklingstilbud og Lejre Kommune og virksomhederne skal styrke samarbejdet om uddannelse og tiltrækning af manglende og kompetent arbejdskraft.

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN