3. december 2023

Grethe Nørtoft Saabye

Min politiske leveregel:

Lokalpolitik lykkes bedst, når man giver sig tid til at lytte og reelt involvere dem, der ved mest om en sag, dagligdagen og den konkrete virkelighed.

Og skal man have reel indflydelse, mener jeg, på baggrund af alle mine politiske aktiviteter og erfaringerne jeg har fået med på vejen, at man kommer længst med at gå med, så langt som man kan. At møde uenighed med nysgerrighed, at møde politiske modstandere med imødekommenhed, at byde utraditionelle ideer og borgernes bekymringer velkomne. Når man kender sit ståsted, skal man ikke være bange for at åbne for forandringer og gå i dialog. Kun når vi går ud af vores kendte, trygge og somme tider bedrevidende verdener, når vi løsninger, vi aldrig vil kunne skabe alene.

Om mig:

eg bor på en nedlagt landbrugsejendom midt i Kr. Saaby sammen med min mand, Peter. Vores tre døtre er flyttet hjemmefra, men gården har dannet ramme om vores børns opvækst siden 1997. I perioden 1990 til 2016 arbejdede jeg som jordemoder på primært Roskilde og senere Holbæks fødeafdeling. Jeg har elsket mit arbejde som jordemoder, men som årene er gået, er politik kommet til at fylde mere og mere og de senere år er jeg droslet meget ned. Fra 16-19 arbejdede jeg via et vikarbureau primært i Norge, men nu er det desværre ikke længere muligt at kombinere jordemoderlivet med mine øvrige jobs/interesser. Ved siden af mit jordemoderjob har jeg i mange år været meget involveret i og taget mig af økonomi- og personaleopgaver i min mands arkitektvirksomhed. I 2007 flyttede vi virksomheden fra København og hjem på gården. Derfra drives den i dag på vores ca. 10 mand store tegnestue.

De sidste knap to år har jeg været ansat som sekretariatschef i Landdistrikternes Fællesråd (LDF) i Odder i Jylland. Det har været et meget spændende og udfordrende job at være chef for en politisk interesseorganisation med 55 medlemskommuner, 4 regioner, en række større organisationer med interesse for landdistriktsudvikling, landsbysammenslutninger, LAG’er m.fl. Jeg har arbejdet intenst med landdistriktsudfordringer på både sundheds-, uddannelses-, bosætnings-, infrastruktur-, og erhvervsområdet. Alle emner, som har stor relevans for driften af en landkommune som Lejre. Ved udgangen af oktober 2021 stopper jeg som chef i LDF. Nu vil jeg koncentrere mig fuldt og helt om Kommunalvalget, Lejre Kommune – og måske – hvis vælgerne vil det – som borgmester. Vi får se – i kommunalpolitik har vi altid en plan B😉

Jeg stiller op for 5. gang til Kommunalbestyrelsen. Sammenlagt, med en pause i slut 0’erne, hvor jeg ikke stillede op af hensyn til min familie, har jeg siddet knap 16 år i kommunalbestyrelsen – først i Hvalsø Kommune og siden 2010 i Lejre Kommunalbestyrelse. I perioden 17-21 har jeg siddet i Økonomiudvalget og Landsbyudvalget og været formand for udvalget for Erhverv og Turisme.

Derudover har jeg siddet i forældrebestyrelser og skolebestyrelser, da mine tre piger var børn, har siddet i Kræftens Bekæmpelses Hovedbestyrelse 2016-19, I LAG-bestyrelse (uddeling af EU-midler til lokaludvikling) fra 2014-20, var formand for Statens rådgivende udvalg for Landdistriktspuljemidler fra 2017-19, næstformand i Landdistrikternes Fællesråd 2017-19 m.m.

Grethe Nørtoft Saabye, Fynsvej 13, 4060 Kr. Såby Mob. 40 89 44 76
Født den 13. november 1964
Gift med Peter Saabye og mor til 3 døtre i alderen 21 – 30 år.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN