19. juni 2024

Usikre tider kræver fokus på arbejdspladser

Danmark er en lille åben markedsøkonomi. Det er positivt for vores eksport, vækst og arbejdspladser. Men en markedsøkonomi er afhængig af omverdenen – af udlandet. De seneste år har desværre vist os, at begivenheder og sygdomme på den anden side af kloden også påvirker vores liv og arbejde.

Med coronapandemien fik vi med det samme nedlukninger og grænsekontrol. Vi kom med sundheden i behold godt gennem pandemien. Men senfølgerne lever vi stadig med. For eksempel har vi fortsat store udfordringer med forsinkelser i virksomhedernes komplekse forsyningskæder. Det betyder, at noget så simpelt som en mikrochip ka sætte en hel produktion af blandt andet biler i stå.

Pandemien har vist, hvor sårbare vores virksomheder er for stød udefra. Ligesom Putins krig i Ukraine kræver, at vi sætter turbo på den grønne omstilling. Vi skal på længere sigt væk fra olie og gas – og i stedet gå over til grøn havvind og nye grønne brændsler til vores fly, tunge vejtransport og skibe.

Folketinget bør i den kommende valgperiode tage bestik af den nye geopolitiske situation og styrke dansk og europæisk produktion. Så vi i højere grad bliver uafhængige af diktaturer i fjerne lande. En del af løsningen er mere teknologi. Robotter og ny teknologi har nemlig i årtier bidraget til at løfte produktiviteten i samfundet og til at sikre vækst og fremgang i Produktionsdanmark.

Ny teknologi forbedrer arbejdsmiljøet ved at overtage ensformige og manuelle opgaver. Samtidig bidrager ny teknologi til, at opgaverne bliver udført mere effektivt og ofte endda bedre. Det frigør, som en ekstra bonus, medarbejdere fra de mest slidsomme opgaver, så de i stedet kan løse nye og mere interessante opgave – til gavn for både produktiviteten og lønmodtageren.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN