30. maj 2024

Er fornuften væk omkring Ringboulevarden, fordi man har lavet en Konstitueringsaftale?

Er konstitueringsaftalen vigtigere end virksomheder, arbejdspladser, byudvikling, habitatområde for Flagermus og skriftlige aftaler med borgere?

Fornuften synes, at være helt væk:

  • Når man går så langt, som at løbe fra skriftlige aftaler, og begå aftalebrud med Rismøllekvarterets grundejerforening om placering af linjeføringen, af hensyn til Plastisk ler og risiko for revnede huse og stavnsbindinger
  • Når der er mangel på, at respektere en international udviklingsafdeling og indgå i forhåndsdialog med AGCO og deres 70 arbejdspladser og virksomhedens udvidelsesplaner, hvor risikoen er kæmpe stor på, at de flytter helt ud af Kommunen
  • Når man er total ligeglad med Udvikler/investor af en godkendt Lokalplan til 150 boliger, som har brugt millioner af kroner på at fjerne og oprense de gamle Dronningborg maskinfabrik haller, som vil bevirke et kæmpe erstatningsansvar
  • Når man mangler forståelse for Dronningborg borgere og deres protester om Kommunens og Byrådsflertallets Alternativ 2 & 6.

Måske skal forklaringen findes i en konstitueringsaftale på valgnatten d. 16/11 2021 og underskrevet tillæg 17/11-2021?

En forvaltning er forpligtiget til at efterleve og arbejde for at opfylde en konstitueringsaftale fra Byrådsflertallet, og derfor er der helt sikkert sammenhæng mellem forvaltningsindstillingen og det politiske flertal i spørgsmålet om Ringboulevardens forlængelse?

I konstitueringsaftalen står der, at Partierne er enige om, at fastholde beslutningen om en forlængelse af Ringboulevarden. Partierne er Socialdemokratiet, Venstre, Konservative, DF, SF og Radikale.

Sjovt nok, så er det de samme partier, som på Byrådsmødet d. 25/4-22 blankt afviste, og var fuldstændig resistente overfor argumenter, og endda afviste en vvm-redegørelse fra 2008 udarbejdet af Kommunen selv, der hagler løsningerne alternativ 2 & 6 ned og som beskriver ovenstående skrækscenarier, for alene at slå samme ring om deres eget forslag, præcis som på valgnatten.

Samme politiske Konstitueringspartier der d. 25/4-21 var total afvisende overfor, at medtage andre alternative forslag i en fordebat. Forslag der ellers ville være ukontroversielle i forhold til borgere, virksomheder, byudvikling og flagermus, og som både på samlet økonomi og formål ville opfylde kriterierne, samtidig med at den vil skabe et nyt væksteventyr i Randers NØ.

Hmmm det lugter langt væk.

 

Med venlig hilsen

Østbroen

Erik Bo Andersen


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN