30. maj 2024

Min budgettale i byrådet den 14/10- 2021

 

Ældreområdet:
På ældreområdet er der et par ting fra dette års budgetforlig, som jeg særligt vil fremhæve:
 At vi fortsat priorieterer at vores ældre borgere kan få gjort rent hver 2. Uge – alt andet ville være urimeligt.
Derudover er jeg og det Konservative Folkeparti stor tilhænger af, at vi som borgerer får frie valg i vores ellers så udmærkede velfærdssamfund.
Klippekortordningen sikrer netop det! Det har stor vægt for Det Konservative Folkeparti at der fortsat er selvbestemmelse i alderdommen.
Så ud fra et ganske lille råderum, så er det fantstisk, at vi kunne finde bred eninghed om netop dette.
Skoleområdet:
På skoleområdet er jeg særlig tilfreds med, at vi har prioriteret tolærerordninger! Det er et stærkt signal til almenskolen og den differentiering, som der hver eneste dag er brug for i klasserummet.
Med tolærerordninger giver vi både den dygtige og den mere fagligt udfordrede elev en ekstra hånd.
Jeg havde gerne set, at vi havde fundet penge til at udvikle og afprøve nye veje ifht at styrke håndværksfagene. Jeg drømmer om en profilskole, som Nørrevangsskolen er på idrætsområdet – En skole, hvor elever kan opleve en helt anderledens ikke så boglig skoledag, hvor der er fokus på håndværksfagene…..og langt mere praktik.
Nu er det efterhånden ikke politisk korrekt af gøre forskel på køn – og derfor gør jeg det! Det er særligt drengebørn, der kan have stor glæde af en anderlendes tænkning ifht en erhversorietering i grundskoleregi.
Sundhed-, idræt- og kultur:
Aller først vil jeg som politiker i Randers Kommune og borger i Dronningborg udtrykke den allerstørste beklagelse over, at Dronningborgprojektet, som vi har prioteret ved de seneste budgetforlig må udskydes.
Som vi har kunne læse i pressen skyldes det ikke uvilje fra nogle om dette bord, men derimod generellle pristigninger på anlægsprojekter. Vi kan jo læse i pressen, at partier allerede er igang med at tilkendegive, at de fortsat støtter op om dette projekt.
Handicapcenter Kronjylland, hvor vi er blevet enige om at tildele et afdragsfrit lån og en mere langsigtet plan for dette fine sted.
Jeg ved fra brugere af stedet, at det dette center kan er, at det er trygge og små lokaler og faciliteter – det er bla. Ældre borgere og  mennekser med forskellige handicaps, som synes, at mindre lokaler kan noget.  Water og Wellness kan bidrage med andre fine muligheder og derfor er jeg stor tilhænger af, at de to tilbud understøtter hinanden.
Breddeidrætten er også blevet tiltænkt med 0,5 million. Min opmærksomhed er på dette område, at der er brug for flere ledere i klubberne. Der er en fin tilgang af brugere, men vi mangler i den grad frivillige ledere i klubberne. Det bør vi have fokus på til glæde for særligt børn og unge.
Håndværksfagene har min store interesse og opmærksomhed. Derfor var det vigtigt for mig og Det Konservative Folkeparti, at vi priorterede Håndværksmuseet nye midler – så det er med stor glæde at vi er belvet enige om at sende 2 millioner netop til en fornyelse af dette skønne  og vigtige sted.
Infrastrukturområdet:
Uden en velfungerende infrastruktur strander udviklingen af Randers kommune til
Så infrastrukturområdet er overordentligt centralt.
Ringboulevardens forlængelse er en hjertesag for mig og C – jeg havde gerne set flere midler sendt til dette formål, men midlerne de var der ikke….Men 10millioner er dog en sum.
Harridslev er et vækstområde og der er mange børnefamilier som flytter til denne skønne lille forstad.
Derfor glæder det mig, at harridslev får sin længeventede cykelsti fra Bækengen til Højvangsvej.
At Fårup, Gjerlev-østerTørselv og Drastrup også kan se frem til nye cykelstier kan vi også glæder vi os sammen med I andre over.
Og så lige det med lidt kant til sidst….
I Det Konservative Folkeparti elsker vi broer, og det er glædeligt, at der er så højt til loftet i C, at vi kan og må sige det højt!
 Vi hilser både en  Østbro og Klimabro velkommen. Så må tiden vise, hvad kommende byrådspolitikkere og ikke mindst vores folkevalgte på tinge kan bidrage med af medfinansiering til et kommende broprojekt.
I aftaleteksten priortieres Klimabroen specifikt velkommen. Havde jeg været hovedansvarlig for aftaleteksten, så havde jeg tilføjet et, at et Østbroprojet i min optik er mindst ligeså elsket….

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN