30. maj 2024

DISCIPLIN I FOLKESKOLEN

Så du også TV2 udsendelsen om Folkeskolen anno 2021? For 5 år siden skrev jeg et indlæg om disciplin i Folkeskolen. Debatten er stadig topaktuel og vi har som samfund en kæmpe udfordring……
Men er det politisk korrekt at bruge ordet disciplin i forhold til børn i Folkeskolen i året 2021? Associationer til den sorte skole, hvor “kæft, trit og retning” samt korporlig afstraffelse var dagens orden afskrækker politikere, skoleledere og lærere……..En militaristisk forståelse, som vækker triste minder hos mange voksne. Der er imidlertid ikke tale om, at jeg ønsker at genindføre spanskrøret eller kadaverdisciplin.
En mere nutidig forståelse af, hvad DISCIPLIN dækker over skal italesættes. Modet til at praktisere DISCIPLIN i den bedste mening og med ét formål!
Jeg vil gerne stå på mål og være talerør for, at vi skal have mere disciplin, dannelse og helt almindelig god opdragelse i den danske folkeskole.
Bertel Haarder, tidligere Undervisningsminister  udgav i året 2006 en publikation med titlen ” Vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen.”
I indledningen skrives bl.a.: …”senere års debat om uro, dårlig adfærd, manglende disciplin og mobning i folkeskolen”. “Ministeren peger på væsentligheden af, at der sættes ind, når elever tyranniserer hinanden med uro…..”
Jeg har tidligere været i Canada og Finland for at studere bl.a., hvordan disciplin praktiseres! Vi var gæster i flere undervisningssituationer. Der var ro, arbejdsomhed, respekt for lærerene, en venlig tone overfor eleverne….Der var lys i øjnene hos både elever, undervisere og skoleledere! Ligeledes var der både i Canada og Finland stor respekt om Folkeskolen og vigtigheden af den opgave, som denne samfundsinstitution skal løse!
Den tydelighed og respekt om skolen er børnene opdraget med hjemmefra, og kender til, når de påbegynder deres skolegang.
Gode karakterer i skolen er synonym med gode og flere muligheder i livet.
Jeg praktiserer og udøver disciplin hver eneste dag i mit professionelle virke som underviser. Min erfaring er, at det virker. En venlig, men bestemt tone, hvor eleverne har en 100% entydig forståelse af, hvorfor de går i skole. De skal lære og blive klogere/dygtigere. Der hviler en tung byrde på deres skuldre, de skal overtage og videreudvikle vores samfund – vores Danmark!
Eleverne ved, at jeg er der for dem! De ved, at jeg har ambitioner med/for dem. De ved, at læring og viden kræver deres fulde tilstedeværelse og flid! De ved, at jeg står bag katederet, når kl. er præcis 8.00, og jeg forventer det samme af dem! De ved, at jeg gør mig umage hver eneste dag og ligeså, at jeg forventer det samme af dem. En forventningsafklaring mellem elev, forældre og lærere, som er tydelig. En professionel kommunikation, som er tydelig men VENLIG!
Det drejer sig om, at eleverne skal lære, at skolen er en arbejdsplads, hvor der må tages gensidig hensyn til hinanden.
Det er i den ånd, jeg forstår og praktiserer ordet disciplin!
Disciplin, mener jeg, udgør en stor del af svaret på de udfordringer, der er vedrørende inklusion, dannelse, faglighed og trivsel.
Jeg mener således,  at den danske Folkeskole skal tydeliggøre overfor elever, forældre og ansatte i skoleverdenen,  at disciplin, i den bedste forståelse af ordet, er med til at give mere ro, læring og dermed dygtigere elever.
Som en ikke uvæsentlig bonuseffekt føler lærere og skoleledere langt mere overskud og virkelyst!

DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN