12. april 2024

Respekten tilbage for erhvervsuddannelsern

For mig findes der få ting, som er mere provokerende, end når folk taler om kloge hænder på erhvervsuddannelser. Og kloge hoveder på vores gymnasier. Vi har brug for et holdningsskifte til vores erhvervsuddannelser – som følges op af konkret politiske prioriteringer.

Vi kommer i mange år fremover til at mangle kvalificerede faglærte i både det private og det offentlige. Det helt triste er, at halvdelen af dem, der dropper ud af erhvervsuddannelserne, begrunder det med, at uddannelserne ikke er gode nok. Og i nogle tilfælde forstår jeg dem desværre godt. Fordi mange skoler har et efterslæb i forhold til eksempelvis udstyr. Forskellen på maskinerne på skolebænken og virkeligheden på arbejdspladserne er for stor. Det kræver tidssvarende udstyr at give tidssvarende uddannelser.

Derfor vil Venstre sætte 400 millioner kroner af årligt og pengene hentes ved at afskaffe det 6. SU-år.

Og så skal vi turde tale åbent om, at erhvervsuddannelserne er udfordret på studiemiljø i forhold til vores andre ungdomsuddannelser. Det er ikke, fordi skolerne ikke gør en kæmpe indsats. Og det skyldes ikke, at vores unge på erhvervsuddannelser ikke har et stærkt sammenhold. Men når man løbende er i praktik, og når der er større aldersforskel, så kræver det mere. Derfor skal vi også turde tænke nyt og måske styrke de tvær-sociale arrangementer på tværs.

Vi skal tale erhvervsuddannelserne op. Vi skal prioritere tidssvarende udstyr. Ellers kan vi ikke levere god velfærd, løse klimakrisen og alle de andre store udfordringer, som Danmark står overfor.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN