30. maj 2024

Vi skal ikke undersøge afbureaukratisering i lange to år

På vegne af SocialLiberale; formand og byrådsmedlem Charlotte Drue, næstformand Lars Høgh-Hansen

I SocialLiberale (L) tør vi godt sætte kommunens institutioner og afdelinger fri. Vi tør godt give det ansvar til vores bestyrelser og ansatte, fordi vi tror på dem.

På sidste byrådsmøde den 25. oktober havde vi frisætning og afbureaukratisering på dagsordenen.

Generelt var vi meget enige, men hos SocialLiberale mener vi, at oplægget til debat også var for uambitiøst.

Vi skal ikke ”undersøge” muligheder for frisætning i mere end to år – vi skal i gang allerede nu. Fagudvalg, afdelinger, institutioner skal hurtigst muligt i arbejdstøjet og finde områder med mulighed for frisætning, hvor vi allerede kan tage beslutning i starten af 2024.

Vi skal turde give vores ledere, medarbejdere, forældrebestyrelse, brugerråd m.v. mulighederne for selv at træffe dispositioner over egne midler, indhold og arbejdsformer. Med dette tror vi på, at der kommer langt mere arbejdsglæde, øget serviceniveau og borgeroplevelser.

Hos SocialLiberale ser vi gerne, at f.eks. daginstitutioner får lov at vælge deres egen identitet og fokus. Hvis nogle ønsker at være en daginstitution med øget fokus på bæredygtighed og miljø, eller en anden ønsker at være en bevægelses- og idrætsinstitution, så lad os favne forskelligheden. Lad skolerne selv styre langt mere af deres egen økonomi, og lad hjemmeplejen – personale og ledere – selv definere, planlægge og gennemføre hjemmeplejen uden fastlagte tidsskemaer for det ene og det andet.

En øget frisætning kræver også øget afbureaukratisering for at frigive ressourcer til netop frisætning og målene med denne.

Meget af dette kræver, at politikerne i Folketinget og Regeringen giver slip på de mange regler og systemer, som er defineret fra statens side af, men vi kan allerede starte i kommunen.

Lad os gennemgå alle vores arbejdsmetoder – bede den enkelte institution og forvaltningen om at gennemgå deres arbejdsprocesser, og lad alle medarbejdere bidrage med, hvor de synes, det kunne gøres mere effektivt.

I SocialLiberale ved vi, at forandringer skal komme indefra, og vi ved, at mange medarbejdere har forslag til, hvordan vi kan gøre deres arbejdsdag bedre. Vi skal bare sætte i gang!

I SocialLiberale tør vi godt sætte i gang allerede nu! – Og vi vil arbejde for at det sker med vores stemme i byrådet, fagudvalg og den almindelige debat og dialog.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN