25. juli 2024

Det lille ekstra

Efter sommerferien 2019 blev der ansat 4 unge mennesker i fritidsjob på Omsorgscenteret Tolleruphøj i Frederikssund. De unge mennesker skulle ikke udføre plejekrævende opgaver eller tage arbejdsopgaver fra vores dygtige faggrupper. Nej – de skulle hygge og skabe samvær med beboerne. For eksempel igennem spil, gåture, højtlæsning mv.

De unge ville igennem et fritidsjob i et omsorgscenter få mulighed for, at komme tæt på pleje- og omsorgsfagene, de vil kunne ”se” og ”mærke” hverdagen i et omsorgscenter og ville måske blive udfordret på eventuelle fordomme om omsorgsfagene. I første omgang blev indsatsen igangsat på Tolleruphøj, som havde god erfaring med unge erhvervspraktikanter. Mit håb var allerede i 2019, at det kunne spredes ud på vores øvrige omsorgscentre i fremtiden. FOA og Frederikssund Kommune indgik en aftale. Det glædede mig personligt, at vi med min ide på den måde kunne kombinere og inspirere lokale unge mennesker med et fritidsjob og hvem ved, måske et muligt jobvalg fremadrettet.

Det resulterede faktisk i, at 80 unge mennesker søgte de ledige stillinger på Tolleruphøj. Det var så fantastisk! Specielt set i lyset af udfordringerne med rekruttering – Glædede mig, at interessen var så massivt til stede hos vores unge mennesker.

Desværre satte pandemien en pause for forsøget – men vi har her på vores september møde i Velfærdsudvalget besluttet, at fortsætte forsøget på alle vores omsorgscentre i kommunen. Selvfølgelig i samarbejde med fagforbundene. For vores unge skal ikke erstatte vores dygtige medarbejdere. Men være et supplement, et positivt tilvalg – med plads til, at vores unge og ældre medborgere kan få et fantastisk kvalitativt samarbejde og sammen lære og inspirere hinanden.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN