20. juli 2024

Vi skal have et fokus på Københavns infrastruktur

Øresundsmotorvejen er en hovedtrafikåre for både lokale og pendlere fra nær og fjern, der forbinder Danmark med Sverige og det europæiske kontinent, og resten af verdenen gennem lufthavnen. Hver dag lægger amagermotorvejen asfalt til titusinder af biler. Med den fremtidige Femern forbindelse, bliver de også den direkte landfaste vej fra Skandinavien til det europæiske kontinent. Den øgede trafik kalder på nye løsninger, der både sikrer forsat mobilitet og øger livskvaliteten for naboerne til motorvejen. Og der er ingen tvivl om at det er bedre at den gennemgående trafik af bilerne er på motorvejen, end i de små gader i byen. Derfor glæder jeg mig også til Østlig ringvej bliver bygget.

Ifølge vejdirektoratets opgørelser er Amagermotorvejen nr 3 blandt de ti mest trafikerede motorveje i Danmark. Faktisk er syv ud af ti motorveje på denne liste i det storkøbenhavnske område. Tv2 Lorry rapporterer om at trafikken ind og ud af København steget med 33% fra 2012 til 2019. Den øgede trafik kalder på nye løsninger, der både sikrer forsat mobilitet og øger livskvaliteten for naboerne til motorvejen.

København skal udvikle sig infrastrukturmæssigt til gavn for de borgere der bor her og bruger byen hver dag. Alt for ofte vinder særinteresser andre steder i landet over hovedstaden, når der skal uddeles midler fra staten i infrastrukturforlig.

Ved det seneste Infrastrukturforlig var fordelingen at kun ca 12% af midler gik til vejprojekter i Storkøbenhavn og knap 7% til kollektiv transport. Det tiltros for at der bor knapt 1,9 mil indbygger i Regionen. Det er 35% af landets befolkning. Og ifølge Region Hovedstaden pendler at vi faktisk i gennemsnit 15,5 km hver dag for at komme på arbejde.

Motorvejene skal overdækkes, så arealet kan inkluderes i byen. Projektet skal gennemføres så det er økonomisk bæredygtigt, og dermed uden at belaste de kommunale eller statslige pengekasser. Og det kan sagtens lade sig gøre vis frasalg af byggerettigheder.  I Ørestaden ønsker beboerne sig fritids-, sports- og rekreative arealer. Selv uden at skambebygge overdækningen, så kan der bo lige så mange mennesker oven på motorvejen, som der kan på Lynetteholmen. Og til en brøkdel af prisen, og meget hurtigere. Når overdækningen er etableret, vil Vejdirektoratet endda spare betydelige midler på vedligeholdelse af asfalt, snerydning og klip af randzoner.                                                        Og det er hvert eneste år.

Staten skal i stedet hjælpe hovedstadskommunerne mere med at udbygge metroen i områder med høj befolkningstæthed. Kapaciteten på metroen skal hæves, så den kan håndtere alle de borgere der vælger at bo i København og omegn.

Så derfor er det ganske fornuftigt at en udvidelse af motorvejens kapacitet med +50% er en del af Infrastrukturforliget 2035. Men vi er altså stadig over 200.000 borgere der bor lige ved siden af. Allerede nu kan der dagligt laves målinger på langt over 75 db i almindelige villahaver i motorvejens nærhed, og i myldretiden er det ofte oppe på 90 db. WHO anbefaler max 53 db, Miljøstyrelsen 58 db, men nyere forskning vil gerne have den helt ned omkring 35 -40 db.

Og det er der en grund til.

Vi har i mange år vidst luftforurening var skidt og skadede vores helbrede. Mn nyere forskning viser at støj er mindst lige så slem. Den kan bla. give øget chance for: stress, dårlig søvn, hjerte – karsygdomme, forhøjet blodtryk, overvægt, høretab, angst og andre sygdomme.

Med en kapacitetsudvidelse af motorvejen med 50%, og at Amagermotorvejen med Øresundsbroen via Femernbælt i fremtiden bliver den direkte landfaste forbindelse til EU fra Skandinavien, så må vi forvente at både støj- og luftforureningen vil stige i fremtiden. Derfor er det kun rimeligt at der etableres en overdækning af motorvejen, samtidig med udvidelsen.

Der er brug for at stemme en Københavner ind, der ikke er opstillet i en kreds ude i landet. En der vil kæmpe for det nærområde hun selv har været en del af i generationer.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN