19. juni 2024

Tvangsfordeling af gymnasieelever har store lokale konsekvenser

Regeringen har indført tvangsfordeling blandt elever på gymnasierne fra 2023, hvor de nye regler træder i kraft. De kommende gymnasieelever i Region Midt- og Vestjyllands kommuner mister således deres frie skolevalg, og allerede nu kan vi se, at det får store konsekvenser for både Herningsholm, Ikast Gymnasium og de elever, der ikke får deres ønsker opfyldt.

Med regeringens tvangsfordeling vil de unge blive inddelt i tre kategorier efter deres forældres indkomst: lav-, mellem- og højindkomst. En socialdemokratisk ingeniørkunst med hensigt om at skabe mere lighed, men som i virkeligheden blot vil afføde stigmatisering, hvor de unges muligheder begrænses af noget, de ikke selv har indflydelse på, nemlig deres forældres indkomst.

Den politisk styrede elevsammensætning på gymnasier indebærer samtidig, at flere gymnasier får et kapacitetsloft for at sikre en mere jævn fordeling af elever på tværs af gymnasier. Det betyder, at flere hundrede elever ikke får deres førsteprioritet i gymnasievalg opfyldt.

Ledelsen på Herningsholm udtrykker stor bekymring for regeringens tvangsfordeling med udgangspunkt i tal, der bl.a. viser, at HTX Herning får tildelt en rekordlav elevkapacitet. Det kan givet vis betyde, at færre får lyst til at gå den naturvidenskabelige vej, hvis unge, der bor i Herning eller Ikast-Brande, skal tage turen til eksempelvis Skjern eller Grindsted for at læse på HTX – noget, den kollektive transport heller ikke er indrettet til. Dette scenarie hænger ikke sammen med, at Socialdemokratiet ser et øget behov for kompetencer inden for de naturfaglige fag. For Ikast-Brande Gymnasium er den også gal. Der bliver elevkapaciteten skåret fra fem til fire klasser, ligesom at Handelsskolens HHX i Ikast også rammes hårdt. I praksis vil det betyde, at det meget succesfulde Sportstar College kan miste muligheden for at optage sportselever fra hele landet.

Jeg har tillid til Danmarks ungdom, og jeg tror på, at unge mennesker kan og vil tage ansvar for deres eget liv. Unge skal udvikle sig til selvstændige individer. Det sker ved at give de unge mennesker mere frihed og flere muligheder i deres ungdomsliv og uddannelsesmuligheder. Derfor er jeg – og resten af mit parti – imod regeringens tvangsfordeling af gymnasieelever.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN