20. april 2024

Foreningslivet drukner i bureaukratiske regler

Foreninger er en indgroet del af den danske demokratiske tradition. Hver dag arbejder foreningslivets ildsjæle for at skabe de bedst mulige rammer for alle de borgere i Midt- og Vestjylland, der vil være en del af noget større. Bidrage til fællesskabet. Få nye venner.
Men de midt- og vestjyske foreningers levedygtighed trues af bureaukratiske regler. Taekwondo-kampen og spejderturen forudsætter nemlig, at man sætter sig ind i omfattende og bøvlede GDPR- og skatteregler.
Udover at foreningerne drukner i bureaukrati og indberetninger, når de afholder aktiviteter, oplever flere foreninger også stigende gebyrer. Bankerne er nemlig pålagt lovgivning, som skal bekæmpe økonomisk kriminalitet, hvidvask og terrorfinansiering. Og det går fejlagtigt udover foreningerne.
Venstre har flere gange forsøgt at råbe regeringen op med flere konkrete løsninger til disse problemer. Men regeringen sidder på hænderne, og det nytter ikke noget, når vores foreningsliv i Midt- og Vestjylland er på randen til forsvinde i den form, vi altid har kendt.
I Venstre vil vi imødekomme den berettigede kritik fra foreningslivet. Det vil vi gøre ved blandt andet at lette og digitalisere processen ifm. indhentning af tilladelser til arrangementer samt undersøge muligheden for at indføre en ”foreningsjournal”, der skal gøre det nemt for foreninger at opbevare deres oplysninger i banken eller skifte bank.
Foreningslivet er en hjørnesten i den danske kultur. Grundlovens § 78 sikrer retten til at forene os og beskytter foreninger imod, at staten blander sig. Så jeg synes, at vi skal værne om foreningslivet og ikke mindst Grundloven – for lige nu ser det ud til, at statens bureaukratiske jungle leder vores foreninger på vildspor.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN