20. juli 2024

Tiden er inde til at se på kernekraft

Ruslands invasion af Ukraine har vist hvor afhængig Danmark og vores europæiske venner er af russisk gas. I årevis har vi indirekte været med til at finansiere russisk oprustning og krig. Vi kan også se det på vores stigende energipriser. Det går naturligvis ikke, og derfor skal vi være energimæssig uafhængige, hvilket alle partier er enige om. Samtidig er et bredt flertal enige om, at vi skal reducere sin CO2-udledning med mindst 70 pct.

Vedvarende energikilder er en vigtig del af ligningen, men vil langt fra kunne sikre målopfyldelse. Der er behov for at tænke nyt – eller måske snare traditionelt. Tiden er nemlig inde til igen at tage et seriøst blik på businesscasen, og mulighederne, med dansk kernekraft. Når solen ikke skinner og vinden ikke blæser skal der være en effektiv backup som ikke er fossil. Her er kernekraft et bud.

Helt konkret forslår Liberal Alliance, at der nedsættes en Niels Bohr-Kommission, som skal kigge på fremtidige muligheder for kernekraft i Danmark. Kernekraft er et kendt grønt alternativ, som fx sørger for, at Frankrigs elforsyning er endnu grønnere end den danske. Og der er god fornuft i at afsøge muligheden for mere moderne teknologi i energiforsyningen. Tanken er langt fra ny for mig. Lige siden jeg stiftede bekendtskab med moderne kernekraft i Folkeskolens fysiktimer, og sidenhen på Ribe Katedralskole hvor jeg var på den fysiske linje, har jeg været positiv indstillet.

Desværre har debatten om været forplumret i årtier. Jeg er ikke opvokset med Tjernobyl og atommarch. Men jeg er opvokset med skræmmehistorierne og i et Danmark hvor kernekraft var et færdigdiskuteret politisk emne. Det er dog et faktum er, at teknologien har rykket sig vildt meget siden 1980´erne. Det har danskerne også, da en ny måling for første gang viser et flertal som er positivt stemte overfor kernekraft i Danmark. Desværre har Christiansborg ikke rykket med. Venstrefløjens kernekraftforbud fra 1985 er fortsat aktivt, og den har i årtier forhindret at politikerne kunne anvende kernekraft i en offentlige energiplanlægning, samt reduceret mulighederne for at Danmark kan udnytte den enorme viden vi har indenfor det nukleare område kommercielt. Danmark kan blive et nukleart foregangsland hvis vi vil.

Moderne kernekraftværker er topsikrede, yderst effektive og meget stabile. Det er uden sammenligning den mest sikre energikilde, vi kender til målt på antal dødsfald pr. produceret kWh.

Erhvervslivet har også bred erfaring med opbevaring af den begrænsede mængde affald, da industrien og hospitalerne i årevis har produceret radioaktive affaldsprodukter. Moderne kernekraftteknologier kan levere billig, CO2-neutral energi og skaber arbejdspladser til faglærte såvel som forskere. Det er ikke uden grund, at Frankrig, Sverige, USA og Storbritannien alle sammen udvider deres kernekraft. I Sverige har højrefløjen endda netop vundet Rigsdagsvalget på en positiv kernekraft-agenda. Energipolitik er nemlig også blevet sikkerhedspolitik.

Det estimeres at Danmarks samlede energiforbrug vil kunne imødekommes med to mellemstore moderne værker. De seneste rapporter om potentielle placeringer blev lavet i 1984. Det er bl.a. denne rapport vi ønsker opdateret med nye anbefalinger og beregninger. Hvis det er tilfældet at der er egnede områder i Sydjyllands Storkreds så mener jeg, at vi syd- og sønderjyder progressivt bør byde ind på den opgave.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN