20. maj 2024

Sydjylland har brug for de familieejede virksomheder

De familieejede virksomheder er en helt afgørende del af dansk erhvervsliv.

Virksomheder, der i generationer skaber vækst, beskæftigelse og udvikling, fordi de tænker langsigtet og er lokalt forankrede. Ifølge Dansk Erhverv fylder de familieejede virksomheder meget i vores landsdel. Faktisk er Sydjylland på en solid andenplads målt på familieejede virksomheders betydning for beskæftigelsen, sammenlignet med de andre storkredse.

Hvis man alene ser på selskaber, beskæftiger de op mod 127.000 personer i Sydjylland. Vi kender alle sammen Danfoss, Lego, Jem & Fix og Skare. Læg hertil, at over hver anden virksomhed er en enkeltmandsvirksomhed – herunder størstedelen af landbruget – hvorfor det reelle antal beskæftigede i disse små ejerledede virksomheder er markant højere. Det er især ude på landet, at de fylder, da dobbelt så mange tilkendegiver, at de arbejder i en familieejet virksomhed i landkommunerne end i storbykommunerne.

Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at fastholde gode arbejdspladser i hele Syd- og Sønderjylland. Derfor står vi blå kandidater samlet om at sikre bedre rammevilkår for vores familieejede virksomheder, hvis vi får indflydelse efter folketingsvalget. Uden virksomheder i vækst er der ikke råd til værdig velfærd. Vi ønsker nemlig at værne om langsigtet ejerskab og lokal forankring. Det er kun positivt, når far og søn laver en forretning eller mor vil lade datteren drive butikken videre.

Desværre har venstrefløjen gjort livet surt for vores familieejede virksomheder. Et af dens første tiltag var en tredobling af arveafgiften på virksomheder. Ydermere har man syltet en løsning, der skal sikre forudberegnelighed og retssikkerhed ved værdiansættelsen. I dag kan myndighederne skønne værdien. Det er en helt urimelig situation, at børnene ikke reelt ved, hvor meget de skal betale i skat, hvis de ønsker at drive forældrenes virksomhed videre. Det udskyder eller forhindrer ønskede langsigtede generationsskifter.

Alle de beskæftigede i de familieejede virksomheder vil på et tidspunkt stå i en situation, hvor ejeren skal finde ud af, hvad der skal ske med virksomheden. Her er det et problem, at Danmark beskatter generationsskifte af virksomheder langt hårdere end normen i både OECD og blandt vores nordiske naboer. Et nyt blåt flertal vil en anden retning end usikkerhed og skattebyrder. Vi ønsker stabilitet, retssikkerhed, lavere skatter og et Danmark i balance.

Konkret skal hele arveafgiften afskaffes hurtigst muligt.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN