20. april 2024

Lad forældrene bruge børnenes ubrugte fradrag

Det er ikke altid let at være børnefamilie når hverdag og økonomi skal gå op. Men vi får enderne til at mødes hver gang. Jeg vil dog gerne gøre det lettere at være børnefamilie. Som et liberalt familiemenneske ønsker jeg derfor at fremhæve Liberal Alliances forslag om, at lade os forældre benytte vores børns ubrugte personfradrag frem for at vi alle modtager børnepenge. Det samlede forsalg vil koste statskassen 2,3 mia. kr. som så bliver en målrettet skattelettelse til børnefamilierne, betalt af offentligt mådehold med opjustering af budgetterne.

Helt konkret har alle borgere i Danmark et personfradrag. Det har vores børn under 18 år også fra den dag de fødes. Dog er det meget få børn under 15 år som benytter deres personfradrag grundet manglende lønindkomst. Dette fradrag skal forældrene kunne benytte sig af. Denne mulighed findes i forvejen mellem ægtefæller. Det vil i en gennemsnitskommune betyde at forældre vil få 13.800 kr. mere udbetalt årligt pr. barn, under antagelse af, at børnene ikke selv har lønindkomst.

Derudover fjernes en masse administration med børne- og ungeydelsen og underlige modregningskrav hvis forældrene tjener for meget. I dag er der forskellige satser alt afhængig af om barnet er 0-2 år, 3-6 år eller 7-17 år. Ydelsen aftrappes endda med 2 pct. af den del af forældrenes indkomst der overstiger 828.100 kr. Alt det bøvl kan vi forsimple fuldstændigt.

Forslaget finansernes nemlig primært ved at afskaffe børnepengene som vi kender dem i dag. Jeg ønsker nemlig hellere et system der bygger på, at staten opkræver nogle færre penge fra borgene, end et system der omfordeler mellem de samme mennesker. Så går der også mindre tabt i administration, bureaukrati og millimeterretfærdighed.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN