25. juli 2024

Forsøger Verdo-ledelsen at lukke munden på kritikker?

Under overskriften ”Verdo skal ikke være en politisk skueplads” retter Verdos formand Torben Høeg Bonde og næstformand Finn Andersen et voldsomt angreb på min person.

Nu er det jo ikke mig, der har gjort Verdo til politisk kampplads. Det klarer byrådet og Verdos ledelse helt selv. Høeg Bonde, nu tidligere formand for Randers Venstre, er sammen med 14 andre repræsentantskabsmedlemmer på nepotistisk vis udpeget af deres partikammerater i Randers Byråd. Som vennetjenester fordeles de lukrative bestyrelsesposter og således bestod bestyrelsen i 2018 af 5 fra V og 2 fra S.

Ligeledes lykkedes det Høeg Bondes forgænger Claus Omann Jensen (V) at bestride både borgmesterposten og formandsposten i Verdo. Interessekonflikten var åbenlys – ligeledes var grådigheden.

Konkret forsvarer Verdo-ledelsen sig med, at henlæggelser og investeringer delvist er foretaget i Herning. Det ændrer ikke på, at Forsyningstilsynet har meddelt, at den praksis strider mod samtidighedsprincippet i varmeforsyningsloven. Verdo må altså ikke ”låne” nutidens forbrugerpenge til at betale fremtidige investeringer.

Man forledes jo til at mistænke Verdo-ledelsen for at ville lukke munden på velbegrundet kritik op til et kommunalvalg.  Det samme gjorde Omann også i 2017, da han ikke ville svare på spørgsmål op til KV17. Dengang rejste min med-graver Asger Brorsen tvivl om Verdo-ledelsens intention ved at ansøge om forrentning af indskudskapital. Omann retfærdiggjorde i Amtsavisen dette tyveri af forbrugernes penge med, at man ikke nødvendigvis ville udnytte muligheden – velvidende at Verdo ulovligt havde gjort det i årevis! I bestyrelsen sad Høeg Bonde velvidende om disse usandheder.

Jeg er dog enig med Høeg Bonde i én ting: Verdos medarbejdere fortjener stor respekt for trofast at passe deres arbejde med at forsyne forbrugerne med el, vand og varme. De er sagesløse i Verdo-ledelsens ulovligheder, misinformation og mørklægning i årevis. De fortjener, at der bliver ryddet op, så medarbejdere og Randers-borgere igen kan være stolte af vort lokale forsyningsselskab. De fortjener en bedre ledelse.

Tilbage står spørgsmålet: Hvem har man mest tillid til? Verdos højtlønnede ledelse eller kritikkere, der uselvisk og ulønnet kæmper for retfærdighed og at loven også gælder for ”folk med gyldne kæder” Svaret findes nemt på forsyningstilsynet.dk og en simpel søgning på Verdo. Her fremgår en lang liste af afgørelser for samlet op mod 1,2 mia. kroner – mere kommer til.

At Høeg Bonde omtaler min kritik som ”selvprofilering og hævntogt” er jo uværdigt og selvsagt uprofessionelt for en person, der leder en forbrugerstyret virksomhed. Men det er jo ikke første gang, han forsøger at miskreditere og nedgøre kritikkere. Det ville klæde Høeg Bonde at gå efter bolden og ikke manden.

Når et byrådsflertal ikke gør noget, så må andre rydde op og kæmpe borgernes sag! Og med ydmyghed og vælgernes opbakning hjælper jeg gerne hertil.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN