15. april 2024

Nordjylland har ikke brug for bekymring – vi har brug for handling

Vi kan godt. Bekymret for Nordjylland? Vi har mere brug for handling end bekymring.

Fredag 12.3. skrev et folketingsmedlem et indlæg på nordjyske.dk om bekymring for Nordjylland. Vi har mere behov for konkret handling fra Christiansborg.

Jeg undlader her at gå efter regeringen. Er det fordi, jeg er socialdemokrat? Nej, det er, fordi hele Folketinget er forpligtet til i brede forlig at sikre et land i balance.

Vi har brug for en hjælpende hånd til at sikre organisk vækst. Vi er godt på vej, men vi har brug for god infrastruktur.

Vi har brug for en 3. Limfjordsforbindelse, så vi kan udvikle i takt med resten af landet – også nord for fjorden. Fra egen have – Frederikshavn kommune – så har vi også brug for, at staten laver en 2+1-vej på statens stykke fra Ålbæk til Skagen.

Det handler om forsyningssikkerhed for erhvervet og for borgerne. Så skal vi nok fortsætte med at sikre organisk vækst fra f.eks vores havne.

Vi har brug for, at universitet i Nordjylland sikres basisforskningsmidler ud fra en rimelig fordeling i hele landet, så det stærke universitet kan fortsætte med at bidrage til udviklingen – også i den nordlige region.

Vi har brug for, at eltransmissionsnettet også udvides i Nordjylland, så vi sammen med virksomheder kan udvikle, og at der er el til det – lidt firkantet sagt. I behovsanalysen for el-transmissionsnettet fra Energinet står der på side 8, at Nordjylland og Nordsjælland ikke behandles, Citat: “da der er begrænset udvikling i de to områder udover hvad det eksisterende el-transmissionsnet kan håndtere”. Skal vi lige lade den stå lidt?

I dele af Nordjylland har vi brug for, at staten overvejer, hvordan vi sikrer el ladestandere godt geografisk fordelt. Skal der laves staslige puljer til at understøtte som ved udrulning af bredbånd. Måske skal man allerede nu belært af fortiden gå i gang med det.

Nordjylland har kompentencer, plads og vilje til at blive et grønt testcenter. Brug os. Det kan udvikle Nordjylland. Det kan udvikle Danmark. Det handler om arbejdspladser, udvikling og vækst.

Vi har velfungerende samarbejder politisk i Nordjylland. Vi har et velfungerende KKR (kommunalt Kontaktråd hvor alle kommuner i Nordjylland er repræsenteret). Vi har et velfungerede BRN (Busines Region Nord hvor alle 11 kommuner og regionen sidder)

Så bare kald. Vi er klar. Vi skal lige finde tid i vores travlhed med at udvikle Nordjylland, men vi vil altid gerne mødes med interesserede landpolitikere, så vi ikke agerer ud fra bekymring men handling.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN