21. juli 2024

Furesøtilskuddet giver mulighed for at fortsætte en bæredygtig ansvarlig økonomi

Efter hårde forhandlinger er det lykkedes Furesø byråd med Borgmester Ole Bondo Christensen (A) i spidsen at indgå en aftale med regering og Folketing om et årligt særtilskud fra 2022 på ca. 30 mio. kr. – stigende til 39 mio. kr. i 2030. At nå så langt har krævet både en kæmpeindsats af borgmesteren og et godt sammenhold i byrådet.

Med aftalen har byrådet og Folketinget skrevet sidste kapitel i den såkaldte Furesøaftale som blev indgået ved kommunesammenlægningen i 2005. Furesø blev i 2006 som bekendt født med Danmarkshistoriens største gæld på hele 3 mia. kr. Hvert år betaler vi 123 mio. kr. i renter og afdrag på denne gæld fra før kommunesammenlægningen og skal gøre det frem til 2040.

Derfor har Furesø i 2006 og frem til og med 2021 modtaget et årligt tilskud på 50 mio. kr. Furesøaftalen blev genforhandlet med daværende Indenrigsminister, Bertel Haarder, i 2011 af den nuværende borgmester og daværende viceborgmester Susanne Mortensen. Ved genforhandling i 2011 blev Furesø stillet et nyt tilskud i udsigt for perioden 2022 og frem.

Nu har vi så ved en fælles stor indsats fået lagt rammerne for udbetaling af det sidste særtilskud. Tilskuddet giver mulighed for at vi fortsat kan afvikle gælden, der 2030 vil være reduceret til ca. 1 mia. kr. Vi har på trods af den store gæld fået styr på kommunens økonomi i et bredt samarbejde i byrådet og har både kunnet udvikle kommunen og øge vores kassebeholdning mere end 100 mio. kr., de seneste 12 år. Vi skal i de kommende år skal fortsat have fokus på effektiv drift og stram økonomistyring så vi kan sikre, at økonomien i Furesø fortsat er bæredygtig og vi fortsat kan yde god service til furesøborgerne i form af gode børneinstitutioner, skoler og ældrepleje og samtidigt udvikle vores smukke grønne kommune.

Aftalen, vi lige har indgået, er god for Kommunens økonomi – og et eksempel på, hvad vi kan opnå når Furesø står sammen.

Indlæg af Bettina Uglevig Møller og Preben Sandberg Pettersson medlemmer af Furesø byråd (S)


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN