20. maj 2024

Flere voksne skal skabe det gode børneliv

Hos Socialdemokratiet i Furesø prioriterer vi det gode børneliv højt, og vi ønsker, at borgerne – små som store – mærker det. Det gode børneliv er nemlig fundamentet for selvstændig unge, som både personligt, socialt og fagligt er klar til at skabe hver deres egen fremtid.

I dag er institutionslivet en helt naturlig del af børnelivet. Mange børn starter allerede i daginstitution eller hos dagplejer før, de har fejret deres første fødselsdag. Først 15 år senere siger de farvel til de kommunale institutioner, når sidste dag i folkeskolen er vel overstået. Alene derfor er der god grund til at have fokus på det gode børneliv i vores institutioner.

Samtidig har vi forældre store forventninger til institutionerne. Vi vil gerne have, at der er tid til at se det enkelte barn og til at rumme fællesskabet. Vi vil også gerne have, at de voksne, som er omkring vores små poder, har en god faglig ballast. Det bidrager til, at børnene udvikler sig til at blive den bedste version af sig selv, og det ruster dem til at være klar til at følge vennerne ind i skolealderen.

Det er alt sammen flotte ord, og vi håber, de færreste vil være uenige i den målsætning. Men det kræver konkrete prioriteringer og visioner for udviklingen af vores institutioner.

Vi har rigtig gode institutioner i Furesø i dag. Vores institutioner bliver rost for at tage udgangspunkt i hverdagspædagogikken, hvor medarbejderne har en høj grad af frihed til at tilrettelægge hverdagen. Det skal vi være stolte af. Men de løber rigtig hurtigt. Også for hurtigt.

Derfor har vi to konkrete målsætninger for vores institutioner i Furesø. Der skal skabes rum til flere voksne omkring vores børn, og vi skal have flere uddannede pædagoger i institutionerne.

Regeringen har sat fornuftige mål for normeringerne, der sikrer, at der er tre børn pr. voksen i vuggestuen og seks børn pr. voksne i børnehaven. De mål skal vi selvfølgelig leve op til i Furesø. Derudover mener vi, at vi skal have langt flere voksne med pædagoguddannelse. I dag er målet, at seks ud af 10 voksne i institutionerne har en pædagogisk uddannelse. Vi vil gerne op på syv ud af 10.

Indtil vi når målet om 70 procent pædagoger i alle institutionerne, bør stillinger slås op som pædagogstillinger eller uddannelsesstillinger, hvor ansættelse betinges af, at medarbejderen begynder på en pædagoguddannelse. Vi skal også tilbyde nuværende medarbejdere mulighed for at uddanne sig.

Flere uddannede pædagoger er vigtige for børnene og den pædagogiske kvalitet.

Peter i vuggestuen skal blive trøstet, hvis han falder og slår sig. Ane og Hatima skal lære at løse konflikten, når de begge gerne vil lege med bondegården. Og forsigtige Christian skal have hjælp til at turde klatre i træer. Alle tre situationer udspiller sig utallige gange hver dag i institutionerne. Og alle tre situationer indeholder potentialet til, at Peter, Ane, Hatima og Christian kan lære noget nyt.

Men kun hvis der er nok dygtige og engagerede voksne. Vi ser frem til at samarbejde med resten af byrådet, forældrebestyrelserne og medarbejdere om disse mål.

Indlæg af Bettina Ugelvig Møller (S) formand Udvalg for dagtilbud og familier Rasmus Dahl (S) byrådskandidat


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN