21. oktober 2021

Kalundborg Kommune

“Kommunalpolitiker med særligt fokus på børn og unge og natur og miljø”

Jeg bor i Svebølle med min kone Charlotte og vores 3 børn. Til daglig arbejder jeg i Natur og Miljø-teamet i Kalundborg Kommune.

Som politiker gĂĽr jeg meget op i ĂĽbenhed i de politiske processer og at beslutningerne tages pĂĽ de bedste saglige og faglige grundlag.

Jeg vil rigtigt gerne høre fra DIG, hvis du mener der er noget der bør tages op politisk, hvis du har gode idÊer eller noget helt tredje. Sü tøv ikke med at kontakte mig pü den ene eller anden müde.

Jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen 1. gang i 2017 – og jeg synes jeg nu har fået en ballast og erfaring der gør, at jeg

kan arbejde endnu mere for dem som trænger mest – og samtidig sætte yderligere fokus på den grønne dagsorden, samt arbejdet med at åbne kommunen mere op over for borgerne.

MÌrkesager 

Den tidlige indsats

Den tidlige indsats er altafgørende – og den skal vi have fokus på fra barnets fødes, vi skal have flere hænder i daginstitutionerne og dagplejen – og skolerne skal løftes! For at kunne sætte mennesket/barnet i centrum, så kræver det bedre tid og mere ro på – både for personalet og for børnene – det giver et godt børneliv og er  vejen frem mod et godt unge- og voksenliv.

En markant grønnere kommune

Vi skal vÌre grøn i hver en afkrog af kommunen som myndighed og institution!

Vi skal samarbejde med borgere og virksomheder og landbruget om grønne løsninger – som samtidig kan virke som profilering af kommunen i tilflytnings- og turismeøjemed!

Vi skal lave naturprojekter pü vandløb og den sjÌldne tørre natur!

Vi skal tage plejepligten pü vores fredede og § 3 beskyttede naturarealer seriøst!

Vi skal have en grøn udbuds og indkøbspolitik – og vi skal bygge grønt og planlægge for udvikling af grønne byggerier

Endnu flere cykelstier i Kalundborg Kommune

Vi ligger fortsat i bund, som én af de kommuner, hvor færrest cyklet. Vi har siden 2017 øget anlæg af nye cykelstier. Men vores cykelstiplan udløber i år – så vi skal have lavet en ny og endnu mere ambitiøs plan

Sikre skoleveje for børnene

Fremme sundhed

Pendlercykelstier mellem centerbyerne

Cykelturisme

I starten af 2021 viste beregninger fra Transportministeriet, at hver gang man cykler en kilometer i stedet for at køre i bil, bus eller tog, så sparer man samfundet otte kroner. Så lad os da komme derud af 😉


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN