26. maj 2022

Stine Rahbek Pedersen

Afbureaukratisering, hjÌlp til inklusion, tillid til faglighed og grøn omstilling

Natur, miljø og klima skal prioriteres büde økonomisk og have større politisk fokus i Ballerup Kommune. Vi i Ballerup kommune skal reducere CO2 udledningen med 18.000 ton inden 2030 for at levere vores andel af klimareduktionen. Vi vil arbejde for at oprette et fagligt politisk udvalg der kun varetager klima, innovation, natur og grøn omstilling, for efterslÌbet er sü stort at det krÌver en ekstraordinÌr indasats. Det skal vi gøre ved at gøre det nemt for borgere, virksomheder og alle andre der fÌrdes indenfor Ballerups kommunegrÌnse at trÌffe det klimavenlige valg. I Enhedslisten vil vi investere i klimaet og ansÌtte fem personer mere end det ene ürsvÌrk der nu er i Forvaltningen. Det vil vi fordi vi vil prioritere at udrulle fjernvarme, gøre det nemt at udskifte oliefyr, sikre at alle politiske beslutninger vurderes i forhold til deres klimabelastning, vi vil etablere et hus, og ansÌtte folk der skal muliggøre at byggematerialer, møbler etc. Kan genbruges nür de afleveres pü genbrugsstationen. I vores budget 2022 har vi i Enhedslisten Ballerup afsat mere end 30 mio. kr. til klimatiltag.

Naturen skal opprioriteres og vi vil prioritere at igangsÌtte naturforbedringstiltag der kan skabe levesteder til dyr, planter og oplevelser til os andre. Og sü siger vi stop til mere byggeri der belaster naturen. Vores søer er spildevandstekniske anlÌg hvor urenset vand, fyldt med nÌringsstoffer, mikroplast og miljøfremmede stoffer ledes ødelÌgger vandkvaliteten. Vi skal løfte naturen for en rig natur med masser af levesteder er vigtig, konkret vil vi prioritere naturen med mere end 9 mio. kr. ekstra med vores budget for  2022.

Byudviklingen har taget fart og i Enhedslisten mener vi nok er nok, og vi vil ikke vÌre med til at bygge  pü arealer der belaster naturen direkte ved at lÌgge beslag pü grønne arealer der kunne vÌre blevet til natur, eller bygge nyt der skaber øget aktivitet og dermed forstyrrer naturen. Vi har sagt nej til byudvikling i Jonstruplejren, Kildedal og pü BaltorpplÌnen og det vil vi fortsÌtte med.

Jeg mener det er utroligt vigtigt at vi afbureaukratiserer vores kommune, daginstitutioner og skoler detailstyres og det er pü tide at vi giver ansvaret tilbage til dem. Derfor vil vi afskaffe dagtilbudsdistriktsstrukturen, Og dermed lade en enkelte daginstitution igen fü deres egen bestyrelse, egen økonomi, lave egne lÌreplaner mm og skolerne skal fortÌlle os hvordan de vil udvikle sig. Om der skal vÌre en skole pü en eller flere matrikler, toning, linjer, eller noget helt andet.

Inklusion skal prioriteres og det koster penge, derfor skal vi tilføre den økonomi, der muliggør at skolerne og daginstitutioner kan hjÌlpe det enkelte barn. Det mener vi alvorligt og derfor har vi i Enhedslistens budget 2022 har vi afsat mere end 6. Mio kr. mere end resten af Kommunalbestyrelsen.

IdrÌt og sport er vigtigt derfor skal vi have ordentlige faciliteter, ordentlige omklÌdningsrum og sü skal vi have etableret langt flere udefaciliteter der understøtter sport.

Skattelettelser er ikke Enhedslistens prioritet, men da anlĂŚgsloft og serviceloft forhindrer at vi bruger de skattemidler vi har, vil vi give nogle af dem tilbage. Med Enhedslistens Budget 2022, tilbagebetaler vi 78 mio kr. til borgerne med et tilskud fra staten pĂĽ 67 mio kr. Vi ville meget hellere bruge pengene pĂĽ velfĂŚrd men intet tyder pĂĽ det bliver muligt og sĂĽ skal vi ikke ligge og ruge pĂĽ guldet som en grĂĽdig drage.

Fattigdom er uhørt i et rigt land som Danmark, og i Ballerup lever 490 børn i relativ fattige familier, vi har hjemløse og de har har mest brug for en bolig sendes bagerst i boligkøen fordi Ballerupaftalen tillader boligselskaberne at lade de med uddannelse og job springe foran i køen. Uanset om boligomrĂĽdet er belastet eller ej. Det vil vi gøre op med og derfor arbejder vi for at fĂĽ lavet en fattigdomsstrategi, sĂĽ vi kan komme i gang med  stĂ˝stematisk, strukturerede indsatser for dem der har det svĂŚrest. Vi skal have de der har behov for en bolig forrest, vi vil arbejde for skĂŚve boliger og i samarbejde med de socialøkonomiske virksomheder Huset Venture, Grantoftegaard og Specialisterne fremme arbejdspladser der understøtter at mennesker der har sĂŚrlige behov kan bidrage til samfundet – vi vil skabe flere neurodiverse  arbejdspladser internt i kommunen og understøtte at flere virksomheder gør det.


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN