27. februar 2024

Steen Bundgaard

Mit navn er Steen Bundgaard og er 66 år

Jeg bor i Fårup med min kone Helle der er sygeplejerske på Regionshospitalet her i Randers. Vi har 2 piger på 33 og 28 år, som nu bor i Randers.

Hvad er mine interesser og arbejde.
Jeg er uddannet folkeskolelærer og er det på 42 tyvende år ansat på Fårup skole, jeg elsker at komme på arbejde, og arbejde med unge mennesker hver dag.
Jeg har i næsten 50 år haft med foreningsarbejdet at gøre, de første mange år som fodbold-håndboldtræner og bestyrelsesmedlem i Purhus IF, herefter i Purhushallens bestyrelse, desuden er jeg formand for menighedsrådet i Fårup.

Så derfor mener jeg at jeg har en bred erfaring indenfor forenings og idrætslivet.
Min byråds erfaring startede i 1993 hvor jeg blev valgt ind i byrådet i Purhus kommune, her var jeg med til at lukke og slukke efter kommunesammenlægningen. I perioderne i Randers Byråd har jeg været omkring i de fleste udvalg samt 1. viceborgmester.

Her i sidste periode har jeg siddet som Formand for skole og uddannelsesudvalget samt i økonomiudvalget og i udviklingsudvalget, det har givet mig en bred indsigt i de fleste områder i Randers kommune, disse politiske erfaringer mener jeg giver mig en stor ballast til at tænke i helheder, som er til gavn for hele Randers kommune.

Hvorfor vil jeg gerne stille op til byrådsvalget i 2021

Jeg mener det handler om åbenhed, nærvær og kvalitet

Derfor er mine socialdemokratiske pejlemærker til den næste periode

At der sikres et folkeskoletilbud med kvalitet, så folkeskolen bliver førstevalg.
At der er de nødvendige og gode tilbud til børn/unge med særlige behov.
At det frivillige idræts og foreningsliv til stadighed bliver styrket i hele kommunen.
At der fortsat arbejdes, for at gøre vores landdistrikter mere attraktive.
At der forsat afsættes penge til cykelstier også udenfor Randers by.
At den kollektive trafik på landet og i byen sikres.
At der til stadighed er gode pasningsmuligheder i nærmiljøet.
At de ældre får den nødvendige pleje og omsorg i hele Randers kommune.
At det er attraktivt og trygt at være ansat i Randers Kommune.
At Randers skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i.

Politik er at ville


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN