27. februar 2024

Peter Loft

Jeg er 65 år gammel, gift og far til fem børn.

Jeg har været embedsmand en stor del af mit liv. Jeg har været ansat i Skatteministeriet fra 1980 til 2012 – de sidste knap 20 år som departementschef. Nu arbejder jeg som advokat – særligt indenfor skat.

Jeg stiller op som kandidat til Folketinget for Liberal Alliance i Københavns omegns Storkreds.

Jeg er en stor tilhænger af det velfærdssamfund, vi har bygget op. Men jeg er meget bekymret for dets overlevelsesevne. Fundamentet under velfærden – et godt og velfungerende skattesystem – er ikke længere til stede. Og vi bruger heller ikke de offentlige udgifter på den rette måde. Begge dele, frygter jeg, vil føre til endnu større problemer for vores offentlige service i fremtiden.

Derfor ønsker jeg er reformering af vores skattesystem. Et enklere og forståeligt skattesystem, som understøtter – i stedet for at modvirke – virketrang, risikovillighed og iderigdom.

Den offentlige service skal bygges op omkring langt færre centralt udmeldte krav; kompetence og ansvar skal lægges ud til dem, der har kontakten med borgerne; der skal i højere grad være konkurrence mellem udbyderne af offentlig service, og der skal være valgfrihed mellem de enkelte udbydere.

 


DebatSiderne
MØD DIN LOKALE KANDIDAT • DELTAG I DEBATTEN